Forældrefremmedgørelse

Forældrefremmedgørelse er en situation, hvor et barn bliver afvist eller distanceret fra den ene forælder af den anden forælder. Denne adfærd kan have alvorlige konsekvenser for både børnene og den forældrefremmedgjorte forælder. I denne artikel vil vi se nærmere på indikationer på forældrefremmedgørelse, hvordan børn påvirkes af denne adfærd, og hvordan den forældrefremmedgjorte forælder påvirkes. Dårlige opførsel, løgne og falske beskyldninger straffes ikke…….

Forældrefremmedgørelse er en situation, hvor et barn bliver afvist eller distanceret fra den ene forælder af den anden forælder. Denne adfærd kan have alvorlige konsekvenser for både børnene og den forældrefremmedgjorte forælder. I denne artikel vil vi se nærmere på indikationer på forældrefremmedgørelse, hvordan børn påvirkes af denne adfærd, og hvordan den forældrefremmedgjorte forælder påvirkes. Dårlige opførsel, løgne og falske beskyldninger straffes ikke…….

Indikation på forældrefremmedgørelse

Indikationer på forældrefremmedgørelse kan variere, men der er visse tegn, der kan signalere, at barnet bliver påvirket af dette fænomen. For eksempel kan barnet begynde at udvise en negativ holdning eller fjendtlighed over for den forældrefremmedgjorte forælder uden nogen åbenbar grund. Barnet kan også give udtryk for at skulle vælge side eller afvise alle de positive oplevelser, det har haft med den forældrefremmedgjorte forælder. Det kan også være, at barnet undlader at nævne eller nægte at have kontakt med den forældrefremmedgjorte forælder. Disse er blot nogle eksempler på adfærd, der kan indikere forældrefremmedgørelse.

8 Trin i forældrefremmedgørelse:

 1. Identifikation: Det første trin i forældrefremmedgørelse er identifikationen af den anden forælder som “problemet”. Den ene forælder fremstilles som værende dårlig eller farlig, mens den anden forælder fremstilles som værende den gode eller uskyldige.
 2. Manipulering: Den forælder, der ønsker at fremmedgøre den anden forælder, vil begynde at manipulere barnet ved at påvirke deres tanker og følelser mod den anden forælder. Dette kan omfatte at fortælle løgne, opdigte historier eller skabe en negativ opfattelse af den anden forælder.
 3. Isolering: Den forælder, der fremmedgør den anden forælder, vil forsøge at isolere barnet fra den pågældende forælder ved at begrænse eller forhindre besøg eller kontakt. Dette kan involvere at skabe fysiske, følelsesmæssige eller juridiske barrierer for forælderens interaktion med barnet.
 4. Devaluering: Den fremmedgørende forælder vil forsøge at devaluere den anden forælder i barnets øjne ved at nedgøre deres evner, personlighed eller karakter. Dette kan ske ved at tale negativt om den anden forælder eller ved at ignorere eller nedspille deres bidrag til barnets liv.
 5. Forvirring: Den fremstillede forælder kan forsøge at forvirre barnet ved at blande sande og falske oplysninger om den anden forælder. Dette kan skabe tvivl hos barnet om, hvad der er sandt, og skabe konflikt og usikkerhed i deres forhold til den anden forælder.
 6. Afvisning: Barnet kan begynde at afvise eller distancere sig fra den fremmedgjorte forælder som følge af den negative manipulation og påvirkning. De kan udvise fjendtlighed, modstand eller ligefrem had mod den anden forælder.
 7. Loyalitet: Barnet kan føle sig tvunget til at vælge side mellem de to forældre og holde fast i den fremmedgørende forælder for at undgå afvisning eller straf. De kan opleve skyld, skam eller angst ved tanken om at have et forhold til den anden forælder.
 8. Uafhængighed: Barnet kan gradvist miste sin egen uafhængighed og autonomi som følge af den stærke indflydelse fra den fremmedgørende forælder. De kan have svært ved at tage egne beslutninger eller have tillid til deres egne følelser og tanker, da de er blevet manipuleret til at tro, at den fremmedgjorte forælder ikke er pålidelig eller værdig til deres tillid.

Børn, der bliver påvirket af forældrefremmedgørelse, kan opleve en række følelsesmæssige, mentale og sociale konsekvenser. Først og fremmest kan de udvikle en udelt loyalitet over for den forælder, der fremmer denne adskillelse. Dette kan gøre det svært for dem at opretholde et positivt forhold til den forældrefremmedgjorte forælder. Børn kan også opleve forvirring over deres følelser og loyaliteter, hvilket kan resultere i følelsen af skyld og ansvar for adskillelsen mellem forældrene.

Derudover kan forældrefremmedgørelse have store negative konsekvenser for barnets sociale og følelsesmæssige udvikling. De kan have svært ved at etablere og opretholde sunde relationer med andre mennesker uden for familien. Deres selvværd og tillid kan også blive påvirket negativt, når de konstant udsættes for denne skadelige påvirkning af en forælder.

Morsmanual.dk

Der findes en kopi af den originale “morsmanual” på nettet. Hjemmesiden hvor denne kopi er hedder “Mors Manual.dk – Fuld forældremyndighed, bopæl og samvær“. Originalen lå på mødrehjælpens hjemmeside i en forum for mødre. Manualen er lavet til at presse den anden forældre ud af barnets/børnenes liv med ufine tricks og metoder, som udnytter huller i lovgivningen og familierettens tendens til at favorisere mødre i konfliktsager.

Den “anden” forældre

På den anden side bliver den forældrefremmedgjorte forælder også påvirket af forældrefremmedgørelse. De kan opleve enorme følelser af sorg, tab og afvisning, når de bliver skubbet i deres barns liv. Denne situation kan også have en negativ indvirkning på deres mentale og følelsesmæssige helbred. De kan føle sig magtesløse og håbløse i deres bestræbelser på at opretholde en sund og nærende relation til deres barn.

For at bekæmpe forældrefremmedgørelse er det vigtigt at etablere et stærkt samarbejde mellem begge forældre, hvor hensynet til barnets bedste altid er prioriteret. Børn har brug for at være forbundet med begge deres forældre for at udvikle sig sundt og komme i balance. Ved at skabe en tryg og solid relation mellem barnet og begge forældre, kan man modvirke forældrefremmedgørelse og skabe en stabil og kærlig omgivelser for barnet at vokse op i.

Retsløshed i familieretten
Politik og domstole

Nogle politikere har opdaget at det er et massivt problem i Danmark. Ifølge § 20-spørgsmål “S 239” i Folketinget kan forældrefremmedgørelse have store konsekvenser for både børn og forældre. Det kan øve indflydelse på en afgørelse om, hvilken forælder et barn ender hos. Video spool fra til 43:30. Mette Thiesen (DF), Pernille Rosenkrantz-Theil (A), Karina Adsbøl (DD) og Marlene Ambo-Rasmussen er meget aktive indenfor dette område og vil have skrevet forældrefremmedgørelse ind i lovgivningen. Pernille Rosenkrantz-Theil (A) havde lovet at dette skulle have været gennemført inden sommerferien 2023… Dette er ikke gennemført endnu.

Det er vigtigt at erkende forældrefremmedgørelse som en alvorlig problemstilling, der kræver opmærksomhed og støtte fra både samfundet og retssystemet. Forældre, professionelle og myndigheder bør blive opmærksomme på de indikationer, der kan signalere forældrefremmedgørelse, og arbejde på at forebygge og afhjælpe denne adfærd. Det er også vigtigt at sikre, at børn får mulighed for at have sunde og nærende relationer til begge forældre, medmindre der er reelle bekymringer for barnets sikkerhed og trivsel.

Domstolenes prioriteringer
 1. Barnets tarv: Domstolen vil altid prioritere barnets tarv som det vigtigste hensyn. Det indebærer at sikre barnets sikkerhed, trivsel og udvikling.
 2. Forældrenes evne til at opfylde barnets behov: Domstolen vil vurdere, hvilken forælder der bedst er i stand til at opfylde barnets fysiske, følelsesmæssige og mentale behov. Dette kan omfatte evnen til at give en stabil og kærlig hjemmemiljø, sikre passende uddannelse og sundhedspleje samt opretholde en god kommunikation med barnet.
 3. Forældrenes evne til samarbejde: Domstolen vil også vurdere forældrenes evne til at samarbejde og kommunikere effektivt med hinanden i forhold til barnets behov. Evnen til at nå til enighed om vigtige beslutninger vedrørende barnet, såsom uddannelse, sundhed og fritidsaktiviteter, er afgørende.
 4. Barnets relationer: Domstolen vil tage hensyn til barnets relationer til hver forælder samt eventuelle søskende eller andre familiemedlemmer. Det kan være vigtigt at opretholde kontinuitet og stabilitet i barnets relationer.
 5. Eventuelle risici eller bekymringer: Domstolen vil også tage hensyn til eventuelle risici eller bekymringer, der kan påvirke barnets trivsel eller sikkerhed. Dette kan omfatte vold, misbrug, forsømmelse eller andre faktorer, der kan have negativ indvirkning på barnet.

Konfliktfælden

Er dig og din forhenværende Mand eller Hustru endt i retssystemet er der en fælde som med 90% sikkerhed fratager dig, din forældremyndighed. Skulle man være så uheldig at have en “konflikt” med sine børns anden forældre er det MEGET vigtigt at ikke at besvare beskyldninger! Beskyldninger (falske) er en af trinene til at få dig ud af dit barns liv. Når en bopælsforældre går til en advokat er dette det første advokaten råder dem til er, at skabe konflikter. Beskyldninger om alt fra fysisk og psykisk vold, dårlig forældre og til små ting som ridsede biler eller hacket internetforbindelse. Den første reaktion man vil have er vrede, harme og gøre et forsøg på at få retfærdigheden på plads ved at bevise, at det er falske beskyldninger og finde beviser på at beskyldningerne er falske…. og måske sværte den anden forældre til, også……… STOP STOP STOP….. Regel nummer 1. Der er INGEN retfærdighed i familieretssystemet – des hurtigere du indser det des bedre bliver dit resultat i retten. Regel nummer 2. Det eneste du må svare er “Det er en situation, jeg ikke kan genkende og det er ikke sådan jeg har oplevet det”. Regel nummer 3. hold bolden på din banehalvdel og fortæl, hvordan du kan understøtte dit barns liv, følelsesmæssige og sociale udvikling.

Kvinder har en klar fordel i retten

I familieretten har kvinder en fordel. ca. 85% af alle sager, som kommer for familieretten vinder kvinderne.

Der er mange faktorer, der kan bidrage til at kvinder vinder en stor procentdel af retssagerne i familieretten. Nogle af disse faktorer inkluderer:

 1. Traditionelle kønsroller: Kvinder har traditionelt været betragtet som primære omsorgspersoner for børnene i familien. Dette kan give kvinder en fordel i sager om forældremyndighed, hvor dommere kan have en tendens til at favorisere den primære omsorgsperson.
 2. Økonomisk afhængighed: Kvinder har historisk set været mere økonomisk afhængige af deres partnere. I tilfælde af en skilsmisse kan dette økonomiske ubalance påvirke resultatet af sager om børn og økonomisk støtte, da dommere kan tage hensyn til behovet for at opretholde en vis økonomisk stabilitet for kvinden og børnene.
 3. Kvindernes tendens til at påtage sig mere husarbejde og børnepasning: Kvinder har tendens til at påtage sig en større byrde af husarbejde og børnepasning, hvilket kan medføre en større grad af familiær forbindelse og kendskab til børnene. Dette kan være en afgørende faktor for dommere, når de træffer afgørelse om børns velfærd.

Hvis man ser på procentdelene af børn som er vokset op hos henholdsvis en alenefar kontra en alenefar, så er der en markant forskel på, hvordan børnene klare sig i livet. Manglen på en positiv mandlig rollemodel i barnets liv kan have indflydelse på deres adfærd og udvikling. En positiv mandlig rollemodel kan hjælpe med at introducere og vejlede barnet i sund adfærd og værdier. Enlige mødre kan opleve højere niveauer af stress, angst og depression på grund af de udfordringer, de står overfor. Disse mentale helbredsproblemer kan påvirke deres evne til at give den nødvendige støtte og opmærksomhed til deres børn, og deres børn kan opleve ringere mentalt helbred, hvilket kan have en indvirkning på deres adfærd og valg. Drenge er specielt udsatte for manglen på en faderrolle. I Danmark er der ikke en præcis procentdel på forskellen på børn, som er opvokset hos henholdsvis en alenemor eller en alenefar. I USA er det markant….. der er 80% større chance for, børn som vokser op hos en enlig mor bliver kriminel eller bliver afhængige af stoffer eller alkohol.

Kilder: Dr. Craig Childress: Attachment Based “Parental Alienation” (AB-PA) – A Scientifically Based Model of “Parental Alienation” (drcraigchildressblog.com)

Parental Alienation- Amy Baker – 8 symptoms in 8 minutes – YouTube

Forside (foreningenfar.dk)

Forældrefremmedgørelse (campaign-archive.com) (Dansk forskning)

Steffen Griberg Møller

Skal vi se det i øjnene – Det ser skidt ud!

Vores siddende regering har nået et lavpunkt, hvor befolkningen ikke har set magen til tidligere. Danmark har fået rykket ved vores grundlæggende tro på folkestyret og den tro skal vi have tilbage igen. I denne artikel har jeg trukket 7 ministre frem, som har udmærket sig med manglende kompetencer i sådanne grad, at de aldrig skulle have været i nærheden af disse magtpositioner.

Mette Frederiksen Statsminister har igennem minkskandalen brudt grundloven, slettet beviser, være lemfældig med sandheden, vist diktatoriske tendenser og ansat ministrere som åbenlyst ikke kan magte deres opgaver.

Havde Mette Frederiksen været direktør i en privat virksomhed, havde hun allerede fået sparket da minksagen startede. Der har været så mange møg-sager i hendes ministertid, at man kan kalde det for en kæmpe fuser.

Magt for magten skyld – På trods af, at Mette Frederiksen har lovet decentralisering, så har hun centraliseret magten hos hende….. og hvis jeg skulle gætte…. Er det nok derfor, at det går så skidt for hende og hende regering.

Trine Bramsen Transportminister og minister for ligestilling er nu i gang med sin anden ministerpost, hvor hun burde have været sparket ud på røv og albuer efter hun havde siddet som forsvarsminister. Som Forsvarsminister har hun været genstand for flere skandaler og problemsager. I denne periode har der været rod i regnskabet, hvor der manglede dokumentation for indkøb eller har været direkte fraværende eller misvisende.

Videre har hun gjort sig uheldig bemærket her:

 1. FE-sagen
 2. Kaldt forsvarschefen for ”styrelseschef”
 3. Kaldt manglende betaling til NATO for ” det var ren politik fra Natos side”
 4. Været total fraværende da Afghanistan blev evakueret.
 5. Sende Esben Snare afsted uden, at være forberedt.
 6. Fragte tilfangetagede pirater til Danmark.

Dan Jørgensen Klima-, energi- og forsyningsminister mangler forståelse for klima og miljø. Det største problem med en minister som ikke bygger sine viden på fakta, men bygger viden på ”den god følelse” er en mand med manglede kompetencer for sit fag. Dan Jørgensen har ikke den grundlæggende forståelse for energiproduktion. Han forstå ikke at for hver Mega Watt ustabil energiproduktion han skaber (sol og vind) skal vi have det samme, i backup til, når vinden ikke blæser og solen ikke skinner…. Hvilket betyder at vi aldrig kan gøre os fri for fossile brændstoffer med Dan Jørgensens fremgangsmåde.

Dan Jørgensens 2030 plan er uopnåelig – Dan Jørgensen vil øge produktionen af vindmøller og solceller…. Problemet er bare, at der ikke er råstoffer nok til at udfører denne plan… hvilket betyder at vi bruger enorme mængder af skattekroner på et projekt som ikke kan lykkes…. Her kunne jeg måske også nævne, at vindmøllevinger allerede står for 10% af alt affald som ikke kan genbruges og bare bliver gravet ned i et stort hul i jorden. Det kan de fremtidige generationer takke os for.

Rasmus Prehn Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri har rod i regnskaberne. Rasmus Prehn er ”kommet til” at bruge nogen af skatteborgernes penge til eget forbrug og gjort det flere gange. Herudover har Rasmus Prehn også skrevet personer på bilagene, som aldrig har været til stede, med Prehn…. Altså dokumentfalsk… med tendens til underslæb.

Astrid Krag Social- og ældreminister har været minister for familieretshuset, hvor det er lykkes at holde en kæmpe gruppe forældre retsløse. I familieretshuset findes der 1. og 2. rangs borgere. De er delt op efter om man er bopælsforældre eller samværsforældre. Hvis man er blevet skilt er det blevet muligt at tilrane sig børnene ved at fastholde et højt konfliktniveau og udsætte samværsforælderen for falske beskyldninger og derved fjerne samvær og forældremyndigheden fra en ellers kompetente forældre. Der er årligt 26.000 højkonflikt sager i familieretshuset, hvor næsten alle sager falder ud til bopælsforælderen… på trods af beskidte skilsmissemetoder og forældrefremmedgørelse. Astrid Krag har skylden for, at tusindvis af forældre, uberettiget, har mistet kontakten til deres børn. Det har store konsekvenser for både børnene og de forældre som er blevet gjort retsløse.

Derudover er arbejdsforholdene i alle sundhedsfagene faldet til uanet dybder, hvor vores sygeplejersker, læger, SOSU hjælper/assistenter flygter til Norge eller andre fag… og sundhedsfagenes uddannelser mangler ansøgere… Vi takker Astrid Krag.

Mogens Jensen tidl. Minister for fødevarer, fiskeri. Manden som lod sig kue af Mette Frederiksen og lod hende overtage styringen under minksagen…. Hvilket siger meget om både Mette F. og Mogens Jensen. På trods af, at Mogens Jensen overlod roret til Mette Frederiksen, så tog han faldet for Mette Frederiksen alligevel.

Joy Mogensen kirkeminister og kulturminister, håndplukket af Mette Frederiksen, som er kaldt “Regeringens svageste led” man kunne måske kalde hende usynlig. Joy Mogensen sad som minister i 2 år har har intet fået igennem. 2 år på statsstøtte og så trak hun sig….. det var måske det eneste kloge hun har gjort i denne ministerperiode.

__________________

Regeringen har siddet på magten siden d. 27 juni 2019. Hvilket betyder at der heldigvis snart skal udskrives valg….. og forhåbentligt d. 4 oktober 2022, som de radikale har truet med….. men lad os nu se – det er ikke troværdighed de Radikale har mest af.

Hvad går der galt, når vi lever i et “demokrati”, hvor betydningen af “politiker” (folkets tjenere) ikke har været reel i mange år . Hvor hvervet politiker har været en profession og karriere og ikke et ønske om fordring af samfundet. Magt er tiltrækningskraften hos politikerne og det er nok også svaret på, at magten bliver mere og mere centraliseret i staten og EU.

Mette Frederiksen rank ryggen og tak af for denne gang….. du er vejet og fundet for let…. lad kompetencerne komme til.

Politikere med STORT “P” og dem med småt “p”.

Når vi skal definere om en politiker er god eller dårlig, så starter vi med at stole på, at de tiltag som politikeren taler om bliver realiseret. I dansk politik er det sjældent sådan – på nær i nogle få tilfælde. Med inspiration fra Rutger Bregman som har skrevet bogen “Utopia for realister” skriver jeg dette indlæg.

Dansk politik er blevet en vissen omgang mudderkastning de seneste årtier. Der bliver lovet til højre og til venstre og af en eller anden grund bliver vi ved status quo. Det er ligegyldigt om vi har en blå, rød eller midterregering, så sker der næsten ingen forandringer i det danske samfund, som kommer fra politikerne. Denne sygdom kalder jeg for “Politikere med småt p“.

Politikere med småt “p”

Som jeg skrev tidligere har vi med en gruppe politikere som bliver omtalt med lille “p”. Dette er politikere som søger status quo og forsøger at bibeholde den struktur vi har på et givent tidspunkt. Det har visse uheldige konsekvenser for vores nation.

Hvis du har en virksomhed og du skal have den til at overleve, er virksomheden i konstant udvikling. Er en virksomhed ikke i udvikling er den per definition i afvikling og vil på et tidspunkt gå konkurs. Politikere med lille “p” har ikke fokus på udvikling, hvilket betyder at når nationer bliver styret af politikere med lille “p” er nationen i afvikling.

Regeringen 2020

Jeg vil gerne som “blå” vælger pege på den røde fløj og sige “Det er deres skyld”… men jeg er desværre nød til at se i øjnene, at denne sygdom fylder hele spektret. Men for min egen fornøjelses skyld starter jeg med den siddende regering (Socialdemokraterne). Når jeg ser ministrene der sidder for at varetage Danmarks interesser. Konkret for dette parti er arbejderne i centrum, skarpt forfulgt af et nationalt sammenhold. Det jeg ser og oplever er 20 ministre der har som karriere at blive noget indenfor politik – det vil sige karrierepolitikere, administratorer og magtsøgende personer – og i flere tilfælde falleret socialister. Jeg må ærligt indrømme, at under valget overraskede Mette Frederiksen mig ved at tale dunder mod en indvandring som var forfejlet og det skulle der gøre noget ved. Det lød faktisk som om, at hun mente det…. men tom snak og valgflæsk!

Regeringen 2018

Det samme skete der med den blå fløj da Lars Løkke Rasmussen sad ved roret. Ministerrækken var en forsamling af administratorer som styrede landet ved at søge status quo…. og det samme syn på opgaven som socialdemokraterne. en af problemerne var personer som havde politik som karriere og ikke som livsopgave.

Politikere med STORT “P”!

Denne gruppe er politikere med stort “P” er en helt anden race end lille “p”. Disse politikere er politikere med hjertet, de har visioner, er kreative, innovative og tænker hele tiden i nye idéer. Hvis jeg skal nævne nogle stykker fra begge fløje så har vi et stort “P” i:

Mogens Glistrup på trods af den store modstand han mødte, så var han stålfast i sine idéer – Han tog gerne en for holdet ved at offentligt vise sin skatteseddel på 0% skat og på den bekostning ende i fængsel. Han forudså de massive problemer vi har med indvandringen fra muslimske lande.

Mogens Glistrup – 0% skat

Uffe Elbæk manden der tænker ud i nye politiske tanker og fremgangsmåder. Uffe var stålfast på sin idé om, at gøre det politiske miljø helt anderledes – det demonstrerede han ved at lave happenings – Dans med stutskørt og lade sine følelser udspille offentlig for rullende skærm.

Uffe Elbæk

Man kan tænke om disse to politikere i eksemplerne, hvad man vil. Enig eller uenig så har de noget andre politikere mangler. De har modet, de arbejder med visioner og mest af alt – De er drevet af en idé som kommer fra hjerte og i modsætningen af politiker med lille “p” er de styret af Magt, meningsmålinger og popularitet – ikke “idéen” som de store “P’er”.

Vi mangler i den grad politikere med stort “P” i Danmark

Den siddende regering og den forrige regering har været en katastrofe for udviklingen i Danmark. Vi (vælgerne) har fyldt folketingssalen med politikere med lille “p”. Magt mennesker, administratorer, populister og visionsløse ministrere.

Vi har nogle få politikere som er potentielle politikere med stort “P”. Rasmus Paludan fra Stram kurs, Pernille Vermund fra Nye Borgerlige, Henrik Sass Larsen Socialdemokratiet, Alex Dominique Kristensen Vanopslagh Liberal alliance, Inger Støjberg Venstre og Rasmus Jarlov Konservative. Uheldigvis med denne slags politikere befolkningen ser håb i, ender som Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet – Snak, snak og grus i maskineriet.

Ude af trit med befolkningen

Vi har tit hørt, at folketinget er ud af trit med befolkningen. Jeg har en tendens til at give denne udtalelse ret. Hvis vi ser på EU spørgsmålet. omkring 50% af befolkningen vil gerne ud af EU og 85% vil gerne have at vi begrænser magten i EU og holder den nationalt. 7 ud af 9 partier i folketinget vil gerne blive i EU og går mod mere magt til EU 2 partier er direkte mod EU og vil gerne ud. Selvom befolkningen er imod mere magt til EU, så giver vores politikere mere magt til EU.

70% af Danmark befolkning vil gerne begrænse indvandringen og have udvist kriminelle indvandrer. I de 40 år jeg mere eller mindre har fulgt politik, så har det været et gennemgående problem og der er intet sket. Der kommer flere indvandrer end tidligere og befolkningen bliver mere og mere utilfredse.

Trolls

Jeg har selv involveret mig i politik og jeg har mødt mange politikere over årene. En af disse politikere er blandt andet Lars Boye Mathisen. Jeg har indgående kendskab til ham som politiker og lidt for meget kendskab til personligheden bag politikeren. På overfladen virker Lars Boye Mathisen som en person som vil sit land, kæmper for befolkningen og for de uindviet en potentiel “P” men! virkeligheden er en helt anden. Hvis vi ser bort fra, at Lars Boye Mathisen forlod LA i Århus byråd i utide og trak stemmerne over i Nye Borgerlige, er for mig en udåd. Tiden i byrådet blev til en masse snak og ingen resultater. Lars Boye Mathisen lovede borgerne handling på flere konkrete ting og glemte at handle og glemte borgeren. Lars Boye Mathisen opførsel i byrådssalen var præget af barnlige handlinger som f.eks. at så og banke hovedet ind i en mur fordi, han mente, en kollega havde sagt noget der ikke passede ham, i byrådssalen. Han har taget og tager æren for beslutninger han ikke selv har taget.

Opbakningen til Lars Boye Mathisen, da han skulle stille op til folketinget var meget begrænset og “valget” eller dikteringen kom fra partiets top, hvilket resulterede i, at vælgerforeningen i Århus blev reduceret til det halve fordi de godt vidste, at han ikke var en god kandidat for Nye Borgerlige. Lars Boye Mathisen er bare mere af det samme, som vi vi gerne vil af med i folketinget. Jeg har selv været i Nye Borgerlige og partiets værdier er “Vi skal være fakta-orienteret”, “Vi skal være ordentlige” “og så mener vi, hvad vi siger og handler derefter”. Lars Boye Mathisen er det diametrale modsatte af værdierne i partiet. Men han, som alle de andre politikere med småt “p”, så er det gode til at forføre mennesker med papegøjesnak.

Udenfor kategori

Jeg har også lyst til at nævne en politiker som jeg mener er udenfor kategori Sikandar Siddique – Hvordan er den mand overhovedet stemt ind? Som jeg har læst mig frem til, så er han definitionen på ordsproget “En hund i et spil kegler”. De udtalelser han ytret er underlige og overhovedet ikke gennemtænkt – hverken økonomisk eller menneskeligt. Det der undre mig er, hvem har stemt ham ind? Fortjener vi den situation vi sidder i, når vi stemmer personer som ham ind i folketinget?

Gud hjælp os!