Når integrationsrådet tegner racistiske skræmmebilleder

Efter en meget hyggelig og god snak med flere af integrationsrådet medlemmer tegner der sig både en god og en dårlig udsigt. Når integrationsformanden ser sig blindt på farven på huden og dæmoniserer flere borgerlige partier – så skulle man spørge sig selv, om det ikke er på tide at skifte formanden ud?

Agendaen i selskab med integrationsrådet var sat på forhånd. Der var fokus på demokrati og konkrete handlinger på stemmedagen. Politikerne som var mødt op skulle rotere rundt mellem de forskellige borde og fortælle om rammer i det danske demokrati.

Privileged white man!

Formanden Adele Davis Boe satte sig ved siden af mig og startede med at pege på Dansk folkeparti som et ekstremt parti og fortalte på mine vegne, hvorfor man ikke skulle stemme på partier som foragter indvandrere og fortalte om strukturel racisme. Derefter kom der en lang tale om Adeles egen ankomst til Danmark, hvor hun fik taget sig en masse uddannelser og til sidst endte med en universitetsuddannelse og fortalte, at hun i alle disse år aldrig har været arbejdsløs. Derefter pegede Adele på mig og udspyede, at jeg er en privilegeret ”White man” med ”white” privilegier, og jeg vil kun have hvide danskere i Danmark, og jeg kun så på hudfarve og jeg ikke vidste, hvad det ville sige at være sort.

Adele Davis Boe fremstiller sig selv som offer, og den ”Onde hvide mand” er ond og ser sig ophøjet fra enhver anden race og specielt sorte. Det samme offer har dog fået sig en gratis studentereksamen, universitetsuddannelse og har kørt selvstændig virksomhed siden 2011. Lige umiddelbart lyder det for mig til, at den ”onde hvide mand” har betalt for Adeles uddannelser og banet vejen for, at hun kan have sig en selvstændig virksomhed i Danmark.

Integrationsrådet Skanderborg 2021

Når Adele Davis Boe pegede på mig og talte nedsættende og advarende om den ”privilegerede hvide mand” så er jeg i tvivl om, at hun faktisk ved, at det er racisme i sin reneste form? Er hun bevidst om, at hun med en påtaget offerrolle ender med at være det onde, som hun selv advokere imod? Adele tegner skræmmebilleder af Dansk folkeparti som ikke har hold i virkeligheden og hun har ikke forståelsen for, at vi i Dansk folkeparti er glade for Danmark og dansk frihedskultur, som den er? Og andre som ser dette og gerne vil være en del af det danske samfund er velkomne. Til gengæld ser vi også gerne, at mennesker som kommer til landet og vil have indført Islams totalitære ideologier eller ikke kan indordne sig efter dansk lov vil blive sendt ud af landet, omgående.

Så kommer vi til spørgsmålet om vi kan have en person til at være formand for Integrationsrådet som graver kløfter mellem indvandrerne og dele af befolkningen. Skal der sidde en formand som udtaler sig nedsættende om andre racer og køn? Jeg synes Adele har udspillet sig selv og burde gå af som formand.

Link til Skanderborgs integrationsråd: https://www.skanderborg.dk/politik-og-faellesskab/raad-og-naevn/integrationsraadet