Forældrefremmedgørelse

Forældrefremmedgørelse er en situation, hvor et barn bliver afvist eller distanceret fra den ene forælder af den anden forælder. Denne adfærd kan have alvorlige konsekvenser for både børnene og den forældrefremmedgjorte forælder. I denne artikel vil vi se nærmere på indikationer på forældrefremmedgørelse, hvordan børn påvirkes af denne adfærd, og hvordan den forældrefremmedgjorte forælder påvirkes. Dårlige opførsel, løgne og falske beskyldninger straffes ikke…….

Retssystemet favorisere kvinder og statistikkerne viser sit tydelige sprog. Forældrefremmedgørelse bliver brugt i kampen om, at få den ene forældre ud af børnenes liv og retssystemet opfordre indirekte svigagtige forældre til at bruge alle tricks i bogen for, tilrane sig eneret børnene. Der er ingen bevisførelse i familieretten, hvilket betyder at en etik og moralløs forældre kan sige hvad som helst, uden retslige konsekvenser.

Indikation på forældrefremmedgørelse

Indikationer på forældrefremmedgørelse kan variere, men der er visse tegn, der kan signalere, at barnet bliver påvirket af dette fænomen. For eksempel kan barnet begynde at udvise en negativ holdning eller fjendtlighed over for den forældrefremmedgjorte forælder uden nogen åbenbar grund. Barnet kan også give udtryk for at skulle vælge side eller afvise alle de positive oplevelser, det har haft med den forældrefremmedgjorte forælder. Det kan også være, at barnet undlader at nævne eller nægte at have kontakt med den forældrefremmedgjorte forælder. Disse er blot nogle eksempler på adfærd, der kan indikere forældrefremmedgørelse.

8 Trin i forældrefremmedgørelse:

 1. Identifikation: Det første trin i forældrefremmedgørelse er identifikationen af den anden forælder som “problemet”. Den ene forælder fremstilles som værende dårlig eller farlig, mens den anden forælder fremstilles som værende den gode eller uskyldige.
 2. Manipulering: Den forælder, der ønsker at fremmedgøre den anden forælder, vil begynde at manipulere barnet ved at påvirke deres tanker og følelser mod den anden forælder. Dette kan omfatte at fortælle løgne, opdigte historier eller skabe en negativ opfattelse af den anden forælder.
 3. Isolering: Den forælder, der fremmedgør den anden forælder, vil forsøge at isolere barnet fra den pågældende forælder ved at begrænse eller forhindre besøg eller kontakt. Dette kan involvere at skabe fysiske, følelsesmæssige eller juridiske barrierer for forælderens interaktion med barnet.
 4. Devaluering: Den fremmedgørende forælder vil forsøge at devaluere den anden forælder i barnets øjne ved at nedgøre deres evner, personlighed eller karakter. Dette kan ske ved at tale negativt om den anden forælder eller ved at ignorere eller nedspille deres bidrag til barnets liv.
 5. Forvirring: Den fremstillede forælder kan forsøge at forvirre barnet ved at blande sande og falske oplysninger om den anden forælder. Dette kan skabe tvivl hos barnet om, hvad der er sandt, og skabe konflikt og usikkerhed i deres forhold til den anden forælder.
 6. Afvisning: Barnet kan begynde at afvise eller distancere sig fra den fremmedgjorte forælder som følge af den negative manipulation og påvirkning. De kan udvise fjendtlighed, modstand eller ligefrem had mod den anden forælder.
 7. Loyalitet: Barnet kan føle sig tvunget til at vælge side mellem de to forældre og holde fast i den fremmedgørende forælder for at undgå afvisning eller straf. De kan opleve skyld, skam eller angst ved tanken om at have et forhold til den anden forælder.
 8. Uafhængighed: Barnet kan gradvist miste sin egen uafhængighed og autonomi som følge af den stærke indflydelse fra den fremmedgørende forælder. De kan have svært ved at tage egne beslutninger eller have tillid til deres egne følelser og tanker, da de er blevet manipuleret til at tro, at den fremmedgjorte forælder ikke er pålidelig eller værdig til deres tillid.

Børn, der bliver påvirket af forældrefremmedgørelse, kan opleve en række følelsesmæssige, mentale og sociale konsekvenser. Først og fremmest kan de udvikle en udelt loyalitet over for den forælder, der fremmer denne adskillelse. Dette kan gøre det svært for dem at opretholde et positivt forhold til den forældrefremmedgjorte forælder. Børn kan også opleve forvirring over deres følelser og loyaliteter, hvilket kan resultere i følelsen af skyld og ansvar for adskillelsen mellem forældrene.

Derudover kan forældrefremmedgørelse have store negative konsekvenser for barnets sociale og følelsesmæssige udvikling. De kan have svært ved at etablere og opretholde sunde relationer med andre mennesker uden for familien. Deres selvværd og tillid kan også blive påvirket negativt, når de konstant udsættes for denne skadelige påvirkning af en forælder.

Morsmanual.dk

Der findes en kopi af den originale “morsmanual” på nettet. Hjemmesiden hvor denne kopi er hedder “Mors Manual.dk – Fuld forældremyndighed, bopæl og samvær“. Originalen lå på mødrehjælpens hjemmeside i en forum for mødre. Manualen er lavet til at presse den anden forældre ud af barnets/børnenes liv med ufine tricks og metoder, som udnytter huller i lovgivningen og familierettens tendens til at favorisere mødre i konfliktsager.

Den “anden” forældre

På den anden side bliver den forældrefremmedgjorte forælder også påvirket af forældrefremmedgørelse. De kan opleve enorme følelser af sorg, tab og afvisning, når de bliver skubbet i deres barns liv. Denne situation kan også have en negativ indvirkning på deres mentale og følelsesmæssige helbred. De kan føle sig magtesløse og håbløse i deres bestræbelser på at opretholde en sund og nærende relation til deres barn.

For at bekæmpe forældrefremmedgørelse er det vigtigt at etablere et stærkt samarbejde mellem begge forældre, hvor hensynet til barnets bedste altid er prioriteret. Børn har brug for at være forbundet med begge deres forældre for at udvikle sig sundt og komme i balance. Ved at skabe en tryg og solid relation mellem barnet og begge forældre, kan man modvirke forældrefremmedgørelse og skabe en stabil og kærlig omgivelser for barnet at vokse op i.

Retsløshed i familieretten
Politik og domstole

Nogle politikere har opdaget at det er et massivt problem i Danmark. Ifølge § 20-spørgsmål “S 239” i Folketinget kan forældrefremmedgørelse have store konsekvenser for både børn og forældre. Det kan øve indflydelse på en afgørelse om, hvilken forælder et barn ender hos. Video spool fra til 43:30. Mette Thiesen (DF), Pernille Rosenkrantz-Theil (A), Karina Adsbøl (DD) og Marlene Ambo-Rasmussen er meget aktive indenfor dette område og vil have skrevet forældrefremmedgørelse ind i lovgivningen. Pernille Rosenkrantz-Theil (A) havde lovet at dette skulle have været gennemført inden sommerferien 2023… Dette er ikke gennemført endnu.

Det er vigtigt at erkende forældrefremmedgørelse som en alvorlig problemstilling, der kræver opmærksomhed og støtte fra både samfundet og retssystemet. Forældre, professionelle og myndigheder bør blive opmærksomme på de indikationer, der kan signalere forældrefremmedgørelse, og arbejde på at forebygge og afhjælpe denne adfærd. Det er også vigtigt at sikre, at børn får mulighed for at have sunde og nærende relationer til begge forældre, medmindre der er reelle bekymringer for barnets sikkerhed og trivsel.

Domstolenes prioriteringer
 1. Barnets tarv: Domstolen vil altid prioritere barnets tarv som det vigtigste hensyn. Det indebærer at sikre barnets sikkerhed, trivsel og udvikling.
 2. Forældrenes evne til at opfylde barnets behov: Domstolen vil vurdere, hvilken forælder der bedst er i stand til at opfylde barnets fysiske, følelsesmæssige og mentale behov. Dette kan omfatte evnen til at give en stabil og kærlig hjemmemiljø, sikre passende uddannelse og sundhedspleje samt opretholde en god kommunikation med barnet.
 3. Forældrenes evne til samarbejde: Domstolen vil også vurdere forældrenes evne til at samarbejde og kommunikere effektivt med hinanden i forhold til barnets behov. Evnen til at nå til enighed om vigtige beslutninger vedrørende barnet, såsom uddannelse, sundhed og fritidsaktiviteter, er afgørende.
 4. Barnets relationer: Domstolen vil tage hensyn til barnets relationer til hver forælder samt eventuelle søskende eller andre familiemedlemmer. Det kan være vigtigt at opretholde kontinuitet og stabilitet i barnets relationer.
 5. Eventuelle risici eller bekymringer: Domstolen vil også tage hensyn til eventuelle risici eller bekymringer, der kan påvirke barnets trivsel eller sikkerhed. Dette kan omfatte vold, misbrug, forsømmelse eller andre faktorer, der kan have negativ indvirkning på barnet.

Konfliktfælden

Er dig og din forhenværende Mand eller Hustru endt i retssystemet er der en fælde som med 90% sikkerhed fratager dig, din forældremyndighed. Skulle man være så uheldig at have en “konflikt” med sine børns anden forældre er det MEGET vigtigt at ikke at besvare beskyldninger! Beskyldninger (falske) er en af trinene til at få dig ud af dit barns liv. Når en bopælsforældre går til en advokat er dette det første advokaten råder dem til er, at skabe konflikter. Beskyldninger om alt fra fysisk og psykisk vold, dårlig forældre og til små ting som ridsede biler eller hacket internetforbindelse. Den første reaktion man vil have er vrede, harme og gøre et forsøg på at få retfærdigheden på plads ved at bevise, at det er falske beskyldninger og finde beviser på at beskyldningerne er falske…. og måske sværte den anden forældre til, også……… STOP STOP STOP….. Regel nummer 1. Der er INGEN retfærdighed i familieretssystemet – des hurtigere du indser det des bedre bliver dit resultat i retten. Regel nummer 2. Det eneste du må svare er “Det er en situation, jeg ikke kan genkende og det er ikke sådan jeg har oplevet det”. Regel nummer 3. hold bolden på din banehalvdel og fortæl, hvordan du kan understøtte dit barns liv, følelsesmæssige og sociale udvikling.

Kvinder har en klar fordel i retten

I familieretten har kvinder en fordel. ca. 85% af alle sager, som kommer for familieretten vinder kvinderne.

Der er mange faktorer, der kan bidrage til at kvinder vinder en stor procentdel af retssagerne i familieretten. Nogle af disse faktorer inkluderer:

 1. Traditionelle kønsroller: Kvinder har traditionelt været betragtet som primære omsorgspersoner for børnene i familien. Dette kan give kvinder en fordel i sager om forældremyndighed, hvor dommere kan have en tendens til at favorisere den primære omsorgsperson.
 2. Økonomisk afhængighed: Kvinder har historisk set været mere økonomisk afhængige af deres partnere. I tilfælde af en skilsmisse kan dette økonomiske ubalance påvirke resultatet af sager om børn og økonomisk støtte, da dommere kan tage hensyn til behovet for at opretholde en vis økonomisk stabilitet for kvinden og børnene.
 3. Kvindernes tendens til at påtage sig mere husarbejde og børnepasning: Kvinder har tendens til at påtage sig en større byrde af husarbejde og børnepasning, hvilket kan medføre en større grad af familiær forbindelse og kendskab til børnene. Dette kan være en afgørende faktor for dommere, når de træffer afgørelse om børns velfærd.

Hvis man ser på procentdelene af børn som er vokset op hos henholdsvis en alenemor kontra en alenefar, så er der en markant forskel på, hvordan børnene klare sig i livet. Manglen på en positiv mandlig rollemodel i barnets liv kan have indflydelse på deres adfærd og udvikling. En positiv mandlig rollemodel kan hjælpe med at introducere og vejlede barnet i sund adfærd og god grundværdier. Enlige mødre kan opleve højere niveauer af stress, angst og depression på grund af de udfordringer, de står overfor. Disse mentale helbredsproblemer kan påvirke deres evne til at give den nødvendige støtte og opmærksomhed til deres børn, og deres børn kan opleve ringere mentalt helbred, hvilket kan have en indvirkning på deres adfærd og valg. Drenge er specielt udsatte for manglen på en faderrolle. I Danmark er der ikke en præcis procentudregning for forskellen på børn, som er opvokset hos henholdsvis en alenemor eller en alenefar. I USA er forskellen det markant….. der er en 80% større sandsynlighed for børn, som vokser op hos en enlig mor bliver kriminel eller bliver afhængige af stoffer eller alkohol. Det er ikke gode odds.

Det er yderst vigtigt at begge forældre er en del af børnenes liv. Børn som har begge sine forældre i sit liv har de bedste muligheder i livet. Enhver konflikt mellem forældrene skal holdes langt væk fra børnene.

Kilder: Dr. Craig Childress: Attachment Based “Parental Alienation” (AB-PA) – A Scientifically Based Model of “Parental Alienation” (drcraigchildressblog.com)

Parental Alienation- Amy Baker – 8 symptoms in 8 minutes – YouTube

Forside (foreningenfar.dk)

Forældrefremmedgørelse (campaign-archive.com) (Dansk forskning)

Steffen Griberg Møller