Nærdemokrati – Frihed og medbestemmelse

Vi har de seneste år oplevet, at vores (skatteydernes) penge bliver brugt på prestigeprojekter, overflod af DJØF’er-lønninger og bureaukratisk kontrol.

Nærdemokrati vil få styr på hovedløse projekter og ansvarsløse politikere, som ikke forstår, at de penge, der bliver brugt, er penge, vi alle skal arbejde for.

De seneste årtier har samfundet gennemgået en omfattende centralisering af magten. Det har lokalt betydet, at vores lokale politikere reelt ikke har meget at sige. Hvis vi vil have ændringer i vores lokale skoler, institutioner eller sundhedssystemer, så skal vi søge om ændringer i Folketinget eller EU. Disse ændringer, som vi gerne vil have lokalt, bliver så også påtvunget alle andre skoler, fordi systemet tænker i søjler og standardisering, hvor én ændring betyder ændring for alle.

Centralisering betyder, at vi ingen indflydelse har i lokalsamfundet. Vi kan se på kommunen Skanderborg. Vi har flere store byer som f.eks. Galten, Hørning og Ry, som har mistet deres lokale stemme på baggrund af et lokalt prestigeprojekt i Skanderborg, som skal “samle” kommunen i én bygning. Reelt har det den betydning, at byerne udenfor Skanderborg har mistet deres centrum og deres identitet og er blevet en “blindtarm” i Skanderborg kommune.Det samme med Staten og EU. Centralisering kvæler initiativ, innovation og kreativitet og gavner kun bureaukraterne og magtgriske mennesker i staten og EU.

Decentralisering betyder at:

 • Vi får magten ud lokalt til borgerne og erhvervslivet. 
 • Vi får et dynamisk samfund, hvor nødvendige ændringer er en mulighed, og vi ikke bliver mødt af en bureaukratisk stopklods.
 • Vi kan få kreativitet og innovationen tilbage i lokalsamfundet.
 • Vi kan bestemme lokalt, hvordan rammerne for skolerne skal være.
 • Vi kan bestemme rammerne for vores erhvervsliv.
 • Vi selv kan bestemme skattetrykket.
 • Vi kan bestemme, hvor mange indvandrere vi skal huse i vores kommune.
 • Vi kan bestemme, om udenlandske statsborgere skal have de samme sociale goder, som vi har sparet op til igennem generationer.
 • Vi kan bestemme…

Målet med decentralisering er, at den enkelte borger skal have retten til at bestemme, hvad deres skattepenge går til. Det har vi ikke nu. Lige nu er magten centraliseret på Christiansborg eller i EU.

Ingen reelle ændringer er mulige, hvis bureaukratiet står i vejen for udviklingen af vores lokalsamfund. Centralisering overflødiggør befolkningens og erhvervslivets stemmer og fjerner vores demokratiske rettigheder.

Der er stort set ingen forskel på, om man stemmer på venstrefløjen eller højrefløjen. Det er resultatet af en overbureaukratisk stat, hvor betydningsfulde ændringer dør i et hav af regler og bureaukratiske processer og umuliggør initiativ og udvikling på et højere plan.

Med venlig hilsen

Steffen Møller Pedersen

Offentliggjort i stiften – link

Kære politikere – forskellen på millioner og milliarder

I Danmark har skattevæsenet smidt 12,7 milliarder ud til en skattesvindler i Dubai og det samlede beløb vi er blevet snydt for ligger omkring 40 milliarder….. I år!

Hvad er 40 milliarder kroner sådan fysisk? 

I midten af halvfemserne arbejdede jeg for Post Danmark når jeg talte penge sammen, jeg husker at 100.000,00 kroner i hundredekronesedler, hvis jeg pressede dem lidt sammen, fyldte ca. 20 centimeter, hvis de lå fladt ovenpå hinanden.

Hvad fylder én million?

Hvis vi stakker disse hundredekronesedler ovenpå hinanden så det bliver en million kroner, vil stakken være ca. 2 meter høj.

Hvad fylder 40 millioner?

Hvis vi så laver det samme med 40 millioner, så har vi en imponerende stak på 80 meter hundredekronesedler.  Hvis én mand skal arbejde 40 millioner kroner af, skal han arbejde uafbrudt i 160.000 timer, hvis han får 250,- i timen. Dette beløb er før skat.  På et år er der 8736 timer – Det betyder igen, at én mand skal arbejde uafbrudt i 18,32 år for, at arbejde 40 millioner kroner af!

Milliarder!!, hvad fylder 40 milliarder?

Når én million fylder 2 meter og 40 millioner fylder 80 meter. så er det bare at gange dette tal med 1000, så har vi 40.000.000.000,00 som vi er blevet berøvet for i skat i år. Højden på 40 mia. kroner i en stak hundredekronesedler vil være ……. Ja! det er målt på den flade side …. Tadaaaaahh!!!…. 80 kilometer hundredekronesedler.  Hvis jeg skulle lægge denne stak ned, vil den nå fra Skanderborg til Middelfart

I mandetimer vil det betyde at én mand skal arbejde uafbrudt i 18.315 år for, at arbejde denne gæld af…… dette er før skatter og renter.

Hvis dette beløb skulle deles ud på alle Danskere skulle vi betale 7.272,- hver ekstra i skat.

Det er takken for uoverskuelig bureaukrati.

I Danmark som  i Romerriget er vi ved at drukne i bureaukrati. Dette er et resultat af blandt andet centralisering af magten i Danmark og EU.

Danmark, hvor bliver udviklingen af?

Igennem de seneste år har vi fået at vide, at udviklingen er over os? Men hvor bliver den af?

Artikel på finans.dk beskriver den skattepolitik vi har i Danmark og hvordan den hæmmer vores dagligdag som familie og borger i Danmark.

En af de ting som står ud i denne artikel er at vi, som erhvervsdrivende skal være 5 gange så effektive som den person eller virksomhed vi skal udføre arbejdet for. Dette er alene på grund af det abnorme skattetryk vi har i landet. For mig, som erhvervsdrivende betyder det, at jeg skal pålægge mine kunder skjulte skatter og afgifter i så høj en grad, at jeg har problemer med at få “businesscasen” til at hænge sammen. Mine kunder brokker sig over den timeløn jeg pålægger dem, selvom jeg har gjort at for at skære så meget af lønnen som muligt – men fakta er, at vi afgive mellem 75 og 80 kroner i skatter og afgifter for hver 100 kroner jeg tjener. For hver 100 kroner mine kunder tjener, skal de betale mellem 51-61% i skatter og afgifter. Igen, betyder det at 100 kroner som skal skifte hænder til en serviceydelse (i dette tilfælde IT) skal først beskattes for servicetageren (kunden) – reelt skal kunden, inden han/hun skal betale regningen til en serviceydelse tjene ca. 220 kroner for at betale en regning på 100 kroner.  Af de 220,- får jeg som serviceyder 100 kroner. Hvis jeg så skal trække disse penge ud til løn til mig selv, så skal jeg igen betale 55% af disse penge i SKAT og afgifter.  og Wupti! så er min kundes 220 kroner blevet til 45 kroner.  

Med sådan en samfundsmodel/beskatningsmodel er som skrevet ud af guiden “Romerriget, et bureaukratisk mirakel”. Note, til dem som ikke kender til romerriget fald, så var beskatning og bureaukrati der tog livet af romerriget. Romerriget version 2 er ved at vise sig her i Danmark, i form af overbeskatning og bureaukrati? Som borger i et land, hvor det bliver for dyrt at bestille arbejde hos en virksomhed, så er det landet begynder at degenere. Borgerne kan ikke betale virksomhederne for at udføre arbejde og virksomhederne kan ikke overleve på grund af manglende ordre. Det store rum mellem virksomhederne og kunderne er fyldt ud med stat, bureaukrati og skatter. Denne afstand der er dannet mellem parterne gør samfundet ineffektivt og ineffektive samfund degenerer og mangler kreativitet. I sidste ende dør samfundet og der skal skabes nyt ud af kaos.

Hvis vi skal redde det samfund vi har skal vi handle. Vi skal vende vores mentale forståelse fra fordeling til udvikling. I Danmark har vi en samfundsforståelse, hvor vi mener at fordeling er vejen frem. Fordeling betyder overbeskatning af arbejde, ydelser, mad – Ja, stort set alt – for, at opretholde en kæmpe offentlig sektor. Som vi ved er den offentlige sektor meget ineffektiv og investeringen i den offentlig sektor er ringe forhold til i den private sektor. Målet for en offentlig sektor skal altid være, at gør den så lille som mulig.

 • Skatter og afgifter som hæmmer kreativiteten og udviklingen skal minimeres eller skæres væk.
 • Konkurrencen mellem virksomheder skal være så fri som mulig. Dette skaber bedre resultater og priser, til fordel for forbrugeren.
 • Udvikling og kreativitet skal øge vækstmuligheder.
 • Vi skal have stoppet den centralisering som gør, at borgerne i et område eller land ikke kan tage et ansvar fordi, der er for langt til beslutningstagerne.

Skab frihed til mennesket og mirakler vil ske!

For at kunne skabe en mulighed for, at vende vores degenererende samfund til et udviklingssamfund er vi nød til at have udviklingspartier ind som en majoritet i folketinget. Udviklingspartierne i Danmark er i undertal.

Udviklingspartier:

 • Venstre
 • Konservative
 • Nye Borgerlige
 • Liberal Alliance
 • KristenDemokraterne

Fordelingspartier:

 • Socialdemokratiet
 • Dansk Folkeparti
 • Socialistisk Folkeparti
 • Enhedslisten
 • Radikale venstre
 • Alternativet

Fordelingspartier fik ved valget 2015 68,8%

Udviklingspartier fik ved valget 2015 31,2%

Note! Der kan argumenteres for, at de Radikal også er et udviklingsparti. så vil fordelingen hedder 35,8%-64,2% ud fordelingspartiernes favør. 

Konklusion.

Hvis vi skal ændre udviklingen skal vi have gang i kreativiteten og udviklingspartierne skal have meget mere at skulle have sagt. De begrænsninger staten har lagt over hovederne på befolkningen skal minimeres. Store dele af den offentlige sektor skal tænkes om og delvis privatiseres, så den bliver effektiv. Vi skal fremme mulighederne for nytænkning og kreativitet. Fjerne store dele af de hæmmende skatter og regler herom. Fjerne de bureaukratisk barriere som problematiserer og bremser udviklingen. Hvis vi laver disse tiltag vil der komme flow i samfundet og vi vil som samfund overleve.

Steffen G. Møller

Kære vantro!

Jeg har lavet en lille liste over de problematikker som vi som “ikke muslimer” står overfor på det tidspunkt vi er i undertal. Dette er bare en lille smagsprøve på hvad der står i koranen.

Som note til denne liste: 77,2% af alle muslimer i Danmark tror på at Allah har skrevet koranen og den skal følges bogstavligt – det vil lige at nedenstående er lov! (kilde)

Koranen, sura 8 vers 2
Da din Herre åbenbarede for englene: "Jeg er med jer, så lad dem, der tror, stå fast! Jeg vil sætte en skræk i livet på dem, der er vantro. Hug af dem deres hoveder! Hug af dem hver en finger!"
Koranen, sura 9 vers 123
I, der tror! Bekæmp dem af de vantro, der er i nærheden af jer! Lad dem finde jer skånselsløse! I skal vide, at Allah er med de gudfrygtige!
Koranen, sura 4 vers 89
De ville ønske, at I var vantro, ligesom de selv er vantro, således at I var lige. Tag ikke nogen af dem til venner, før de udvandrer for Allahs sag!
Hvis de vender sig bort, skal I pågribe dem og dræbe dem, hvor I end finder dem! Tag ingen af dem til ven eller hjælper!
Koranen, sura 2 vers 223
Jeres kvinder er pløjejord for jer, så gå til jeres pløjejord, som I vil. Læg op til jer selv, og frygt Allah! I skal vide, at I vil møde Ham engang. Bring det gode budskab til de troende!
Koranen, sura 5 vers 33
Gengældelsen for dem, der fører krig mod Allah og Hans udsending og stræber efter at skabe fordærv i landet, er, at de bliver dræbt eller korsfæstet eller får deres hænder og fødder hugget af i modsat side eller bliver fordrevet fra landet. Sådan er det. Der tilkommer dem vanære i denne verden, og i den hinsidige har de en vældig straf i vente.

Klide: Børsen

Taqija er islams lovlige dispensation for at lyve overfor „vantro“,
dvs. ikke-muslimer og myndigheder, kontorer, politi og domstole. Ideen er at skabe forvirring, sløre sandheden og få modstandere til at argumentere imod hinanden, således at islams sag fremmes og personens ære reddes.

Ingen penge til de ældre – de er brugt

Når fremtiden ser lidt dunkel ud, kan vi vælge at sidde på hænderne eller at gøre noget ved det.

En bred aftale havde sikret vores ældre en tryg og rar alderdom ved at forudse et ældreboom. Generationerne omkring krigstiden er ved at nå deres livs efterår. De skal have den alderdom, de er blevet lovet, efter et helt liv med arbejde og indbetaling af skatter til fælles gode. Men den økonomiske situation ser noget dyster ud – pengene er nemlig brugt og vores politikere tager ikke ansvar.

Omkring år 2001 opdagede vores politikere, at den var helt gal. Vi stod på tærsklen til, at en hel generation af mennesker ikke kunne forsørges af én simpel årsag: der var for mange af dem. Der blev lavet en bred aftale, og et kommende forlig skulle være startskuddet til en ekstra opsparing, så de ældre kunne få en tryg og rar alderdom. Der var allerede før 2001 taget initiativ til ATP, folkepension og øget selvfinansieret opsparing. Udgangspunktet for denne aftale var en konference i fællessalen i Folketinget, som omhandlede følgende: ”Tre komiteer, der skulle se på bæredygtig finanspolitik, høj beskæftigelsesgrad og bæredygtige pensioner”. De komiteer skulle sikre vores ældre en tryg og rar alderdom.

Men sådan skulle det ikke gå, for pengene er brugt på en anden gruppe mennesker. En gruppe mennesker som går under navnet ”flygtninge”. For at slå ordet ”flygtning” fast så er der ikke tale om ”kvoteflygtninge”, som landene får tildelt igennem UNHCR. Der er tale om velfærdsflygtninge eller velfærdsemigranter. De velfærdsemigranter, vi løbende har fået ind i landet, har drænet vores statskasse for mange milliarder. I 2015 kostede de statskassen 33 mia. og en realistisk prognose peger på, at dette tal bliver øget til 40 mia. i 2017. Dette beløb er ikke medregnet ekstraudgifter til offentlige virksomheder så som politi, sagsbehandlere, tolke, advokater, sygehuse mm. Der er lavet nogle beregninger, som viser at de reelle beløb ligger i omegnen 80-100 mia. kr. årligt. Dette beløb øges hvert år.

Vi kan se, at de befolkningsgrupper, som kommer ind i landet fra Mellemøsten og Nordafrika, er klart overrepræsenteret i kategorien ”velfærdsemigranter”. Erfaringen viser, at denne gruppe mennesker som helhed ikke integrerer sig i det danske samfund, hverken socialt eller på arbejdsmarkedet. Vi har emigranter fra Ungarn, Vietnam, Kina, Sydamerika, Sverige og Japan, som på flere områder er ”bedre” borgere end etniske danskere, når det drejer sig om beskæftigelse, da arbejdsløsheden blandt disse befolkningsgrupper i Danmark er lavere end den er blandt etniske danskere. De grupper af mennesker, der kommer fra Mellemøsten og Nordafrika, kan eller vil ikke være gode skatteydere i Danmark. Vi har forsøgt at gøre dem til en del af det danske samfund i over 40 år, og det har vist sig, at det ikke kan lade sig gøre. Både 2. og 3. generations efterkommere bliver dårligere integreret end generationerne før dem. Både tal fra Danmarks Statistik og Rockwoolfonden viser, at denne gruppe er overvejende muslimer. Nu vil jeg ikke stigmatisere alle muslimer, men jeg vil gerne tage muligheden for at pege på Islam som en samfundsnedbrydende totalitær politisk ideologi, som ikke tillader muslimer at være en del af det vestlige menneskesyn med fokus på blandt andet personlig frihed og respekt for andre befolkningsgrupper.

Den ældre befolkning er en af de ”bløde” grupper i samfundet, som betaler regningen for, at vores politikere ikke har taget ansvar for fordelingen af de ressourcer, som vores samfund har akkumuleret de seneste mange generationer. Vi oplever ældre og gamle, som ikke får den omsorg, de fortjener efter et langt liv som lovlydige skatteborgere.

En anden udsat gruppe i samfundet er vores børn. Vi har en folkeskole, som er blevet ensrettet og sparet i stykker. Og så er der de handicappede og svage personer. De er alle ramt af sparekniven. Og de er alle sjældent dem, der råber højest, når der skal fordeles skattekroner.

For at sikre fremtiden for de store aldrende generationer er vi nødt til at handle nu!
Der er nogle tiltag, vi kan gøre med det samme. Der er muligheden for at sætte skatten op. Den idé kan jeg fra starten godt modsætte mig – vi har i forvejen verdens højeste skattetryk. Et øget skattetryk vil gøre det vanskeligere for arbejdsgivere og arbejdstagere, og vi risikerer, at vores gode arbejdsstyrke og virksomheder tager flugten ud af landet, hvilket de i forvejen har gjort i nogen omfang.

Vi kan også tage logiker- og realisme-hatten på og tage fat om nældens rod. Vi kan starte med at fjerne al offentlig bistand til mennesker, som ikke er danske statsborgere. Derefter skal vi stoppe al asylbehandling i Danmark. De mennesker, som er kommet til Danmark som velfærdsemigranter, skal sendes tilbage til det land, de kom fra og så skal Islam fratages status som religion. Det er de første skridt i løsningen for et ordentligt Danmark. De 80-100 mia. indvandringen koster Danmark om året, mener jeg skal gå til mennesker, som har været med til at opbygge den fælles pengetank og som slider hver dag for at bevare den. Når vi som stat byder fremmede mennesker ind i Danmark, skal det være en win-win situation for landet og dem, som kommer til. Der er en alt for stor del af indvandrerne, som genererer en win-lose situation, hvilket er på den etniske befolknings bekostning.

Hvis vi på nogen måde skal komme igennem denne krise for hele den kommende ældregeneration, så er det nu, vi skal handle. Vi skal stoppe asylbehandlingen i Danmark, sende velfærdsflygtningene tilbage til nærområderne, gøre integration til en privat sag og stoppe statslig støtte til alle personer, som ikke er danske statsborgere. Hvis vi indfører disse tre tiltag, vil den ældre generation ikke blive tabt i et pengeløst hul og vi kan give vores børn og unge en ordentlig fremtid.

 

Islam, stupiditet og uvidenhed…. hvorfor?

Lige en Note efter modtaget kritik fra en ven. Hvis du som læser har lyst til kritisere artiklen og dets indhold – så vil jeg opfordre til at læse hele artiklen. Jeg belyser en problematik og derefter finder jeg, efter bedste evne, en løsning på problematikken.

Hvorfor er der så mange muslimer som står fast på, at de vil leve i de 9’ende århundrede? Hvad er det der gør, at vi møder så mange muslimer som ikke følger med os andre ind i det 21’ende århundrede?

 • Hvad gør muslimer så forbandet tilbagestående?
 • Hvor er de Muslimske tænkere og filosoffer?
 • Har muslimerne ikke være verdens førende?

Når jeg skriver muslimer, så er det fordi jeg ikke har et mere nuanceret definition for den store gruppe af mennesker som bare er fortabt i fortiden. Når jeg møder denne gruppe mennesker ude i virkeligheden, så er der bare noget, ligesom … ved siden af. Når jeg i mit daglige virke skal have en fra denne “gruppe” til at præstere noget, så er resultatet som regel noget hø. Almindelige spilleregler og social- og samfundsforståelse er bare ikke feset ind hos denne gruppe. Fagligt er det den samme historie – De “konsulenter” jeg har arbejdet med som tilhører denne gruppe, leverer bare ikke varen.

Tilbage i omkring det 9’/10’ende århundrede var der en del store tænkere som var muslimer – blandt andet Al-Farabi som man anser som en der er på højde med Platon og Aristoteles og bliver kaldt “the Second Master”, efter Aristoteles. Så er spørgsmålet, hvor er de store tænkere i dag?

Jeg kan yderlige pege på en muslimsk tænker mere Abu Rayhan al-Biruni i det 11′ århundrede – Så det er ikke helt ukendt for kulturen/religionen, at nogen har samlet og udviklet viden til fælles fordel.

Fælles for ovenstående filosoffer og teoretikere er, at der var en forståelse for, at det som står skrevet i Koranen er symbolsk og kan fortolkes. Ligesom biblen bliver fortolket. Denne muslimske trosretning står blandt andet Mutazilitterne for.  I denne fortolkning af Koranen, var der åbenhed og mulighed for fritænkning og kreativitet.

Det grundlæggende problem med Islam opstod også i 9’ende århundrede. Det er her Islam bevidst fordummede sine følgere og gjorde fri og kreativ tænkning forbudt! I denne periode var der Ahmad Ibn Hanbal (780-855) som er baggrunden for Hanibalismen, en af de Islamistiske forståelser, som satte udviklingen i de muslimske samfund i stå. Hanibalismen står for en meget konservativ forståelse af koranen og denne forståelse, i modsætningen til Mutazilitterne, ser koranen som direkte dikteret/skrevet af Gud (Allah). Så al videnskab, kreativitet, nytænkning – simple ting som matematik, bliver forbudt at arbejde og udvikle på som muslim.

Hanbalismen har den overbevisning at mennesket ikke er selvstændige individer og alle handlinger er direkte styret af Gud (Allah). Så alle informationer/handlinger som ikke er beskrevet i koranen, er forbudte for denne gruppe mennesker. De lever efter Hanibalistiske eller lignende fortolkninger af koranen.

Vesten og Danmark ukritisk import af tilbagestående…

De seneste 40 år har vesten ukritisk tilladt  mennesker med denne overbevisning adgang til vores samfund. Især den seneste tid, hvor vi har haft den såkaldte “flygtningekrise”, hvor vi har åbnet Europa grænser for flygtninge (Læs: immigranter) som har denne religionsforståelse. Tidligere har vi modtaget flygtninge og immigranter fra mange andre lande og kulturer, hvor disse mennesker har fået et liv i Danmark på lige fod med alle andre Danskere – uden problemer.

Disse nye immigranter fra Mellemøsten og Nordafrika, har i 40-50 generationer været underlagt denne form for religion (totalitær politisk ideologi), som har til formål, at fordumme sine følgere, så der ikke bliver stillet kritiske spørgsmål til religionen. I forlængelse af dette er der selvfølgelig  dødsstraf for kritisere religionen.

Det er kendt at denne gruppe indvandrere har en væsentlig lavere IQ end vesterlændinge og mennesker fra nordøst asien (Kina, Korea og Japan). Idet at de fleste fra denne “gruppe” er af kaukasisk afstamning (ligesom de fleste vesterlændinge) så er der ikke tale om en diskussion om race. Der er tale om en usund kultur som bunder i en religion som er lige så ødelæggende for gruppen selv, som den er for sine omgivelser.

Der skal handles nu!

Vi står i en situation i Danmark, hvor vi har tilladt en kæmpe gruppe af disse mennesker at opholde sig i Danmark. Vi kan se at denne gruppe muslimer, ikke kan indfinde sig i de samfund de er kommet til og skal leve i. I stedet for at være taknemmelige for, at være kommet til lande, hvor der er fred og der er en samfundsstruktur som tilgodeser alle og har meget få regler for sameksistens, så er der en anden dagsorden. Det grundlæggende jeg, som person, er vokset op med er, at jeg skal yde for jeg kan nyde. Noget så simpelt som, at jeg skal værne om vores samfund og de spilleregler der gælder her, er en af præmisserne for, at samfundsstrukturen kan opretholdes. Nu står vi i den situation, at vi har næsten 100.000 mennesker fra denne gruppe, på varig overførselsindkomst enten fordi, de er for dovne til at lave noget eller de simpelthen ikke har de grundlæggende kompetencer til at opretholde et arbejde i Danmark/Vesten.

Vi mangler en forståelse for er, at 100.000 ikke vestlige indvandre på overførselsindkomst – som vel at mærke ikke er Danskere. Sådan som jeg kan huske; har jeg læst at det koster Danmark (Danskerne) 13.000.000.000,00 …. altså 13.000 millioner kroner. (er siden jeg skrev dette indlæg blevet opjusteret til 33 mia.) Hvis vi skal lave det om i arbejdstimer resten af os skal lægge i for, at opretholde sociale ydelser for mennesker som vil give en fløjtende fis for Danmark og det samfund som føder dem. Dette beløber sig til ca. 52.000.000 arbejdstimer, hvis timelønnen er 250,- i timen. Hertil er der ikke medregnet  tolke, socialarbejdere, pædagoger, lærer, dommere, advokater, skoler, ofre for øget kriminalitet, hospitaler og meget mere som jeg ikke har tal på.

Resultatet af denne ukritisk immigration af mennesker fra Mellemøsten og Nordafrika lægger et kæmpe pres på vores samfund. Vi ser vores ældre, skoler, børnehaver, vuggestuer og så godt som alle offentlige institutioner slække så meget på servicen, at det er uansvarligt. Vi har i generationer betalt en tårnhøj skat for, at sikre ordentlig kvalitet til vores gamle og kommende generationer. Nu bliver pengene bare sjasket væk på mennesker som, ikke har været med til at spare op til disse goder og ikke hjælper med at opretholde denne kvalitet af service, de har krav på.

Hvad gør vi nu?

Vi starter med at opsige de udlændingekonventioner som Lars Løkke lovede at opsige. Derefter skal vi:

 • Fjerne alt offentlig hjælp til alle ikke-danske statsborgere.
 • Udvise alle kriminelle udlændinge – efter først dom.
 • For at kunne offentlig forsørgelse som ny-dansker skal du have arbejdet og betalt skat i 7 år.
 • Fjerne statsborgerskab for kriminelle ny-danskere og eventuelle efterkommere.
 • Stopper alt asylbehandling i Danmark.
 • Støtte op om hjælp til flygtning i nærområder.
 • Fornuftig selektion i de personer som søger om statsborgerskab, hvor der også bliver taget højde for religion, social og kulturel forståelse.

Denne tendens med at vi ser alle mennesker som lige, er i min optik helt korrekt. Men at vi ser alle kulturer som lige…. det er en stor fejl!

Note!

Ser jeg alle muslimer som medlem af denne “gruppe”? Nej absolut ikke. Jeg ser at der er muslimer som har Mutazilitternes forståelse. (bruger Mutazilitterne i mangel af ord til at præcisere min pointe) Jeg har venner som er muslimer og de har fattet den sociale og kulturelle samfundsstruktur og deler i store træk mine politiske holdninger indenfor flygtning og immigrationsområdet. Jeg vil også godt pointere at muslimer er mennesker og skal behandles som så og Islam er en ideologi. Jeg mener også at Islam skal have frataget sin status som religion i Danmark fordi Islam er en totalitær, politisk ideologi. Ideologien ødelægger vores samfund indfra og den kultur vi har bygget op over århundreder som, blandt andet har personlig frihed og gensidig tillid til hinanden som omdrejningsmoment.

Mvh.:

Steffen G. Møller

Politikerlede – Føj for s…..!

Hvorfor er det vi går rundt med en fornemmelse af at der aldrig sker nogen udvikling i Danmark? Der bliver talt om udvikling, der bliver lovet udvikling men der sker ikke noget. Der bliver lovet guld og grønne skove som altid ender med at blive sandet til og blive til ingenting.

Som udgangspunkt ser jeg en politiker, som en person som arbejder og vier sit liv for, at Danmark bliver et bedre sted at være. Der er selvfølgelig forskellige synspunkter når det kommer til forståelsen for, hvad et godt samfund er men målet er det samme.

Hvad står så i vejen for det gode samfund? En af de punkter jeg ser som som en problematik er fokus. Hvor fokusset på det perfekte god samfund bliver et fokus på sekundære fokuspunkter.

Sekundære fokus kunne være magt som vi ser i eksemplet i venstre. Venstre har en formand og statsminister  som har mistet fokus på det gode samfund og har et sekundært fokus. I dette tilfælde er fokus er magt. Tilbage i 2014 hvor Lars Løkke og Kristian Jensen havde et opgør om formandsposten på grund af magtmisbrug. Hvis Lars Løkke havde været en ordenlig mand med fokus på sit parti så havde Lars Løkke trukket sig til fordel for partiet. Med Lars Løkke’s fokus på sig selv, kostede det ufattelige mængder af stemmer til venstre. Lars Løkke afslørede sig selv som en mand, som var så magtliderlig, at han vil, for en hver pris, vil blive siddende på Danmarks mest magtfulde position…… på bekostningen sit parti, sin egen integritet og med Danskerne som gidsler.

Hvis vi tænker tilbage på alle de fadæser som Lars Løkke har været ansvarlig for….. Senest Landbrugspakke, GGGI, Magtmisbrug som Amtsborgmester, Magtmisbrug som minister, internt i venstre…… for Lars Løkke er intet helligt…. Magt er målet, ikke Danmark. Tænk engang at Christian Friis Bach trådte tilbage som minister, på grund af misbrug af midler, som Christian Friis Bach’s (B) ministerie  havde ansvaret for….. men manden som misbrugte midlerne (Lars Løkke) blev siddende på sin post.

Det er ikke kun venstre som har problemer med politikere som har sig selv i fokus frem for partiprincipper og fokus på at gøre Danmark til et bedre sted at være. Jeg kan nævne Bjarne Corydon. En socialdemokrat som sælger du af Danmarks arveguld…. og til hvem? til kapitalisterne over alle kapitalister…. Goldman sachs og til en pris langt under markedspris. Vi havde allerede set den katastrofe som salget af TDC havde været…. en foræring af arveguld til endnu en kapitalfond.  En socialdemokrat er en person som gerne vil have, at staten har så meget magt som mulig. Så kan det undre mig meget, at socialdemokraterne kan sælge ud af virksomheder som er ejet af staten?

……behøver jeg at nævne Bjarne Corydons nye job i konsulentvirksomheden McKinsey? For mig ligner det korruption.

Dansk folkeparti har skuffet sine vælgere, igen! Tænk at DF har fået stemmer nok til at være Danmarks næststørste parti. Danmarks populistiske parti. DF er et parti som har fokus på indvandring og EU. DF er EU modstandere og vil ud af EU, hvilket er en af DF’s grundprincipper, hvis et populistisk parti kan have grundprincipper? Men efter at være stemt ind med rekord mange stemmer så melder Kristian Thulesen Dahl ud, at de vil nærme sig Europol og derved have et tættere samarbejde med EU på trods af danskerne delvise “Nej” til EU (Retsforbeholdet).

DF har været Danmarks indvandrekritiske parti. Nu hvor DF har magten til at gøre noget ved indvandringen, så viser det sig, at de fremstår som fuldstændige tandløse og de eneste som mander sig op i kampen om, at bevare Danmark som et kristenkulturelt samfund er Venstres Inger Støjberg og selvfølgelig Nye Borgerlige.

DJØF…. argh! Jeg bliver helt træt…… DJØF’iseringen af alt offentligt i Danmark har haft meget stor succes, hvis man kan kalde det succes. Jeg ser laget mellem beslutningstagerne som befolkningen “DJØF” og desto federe og mere velnæret DJØF-laget bliver jo længere kommer vi fra hinanden. DJØF-lagt er det som gør, at det ikke lige er mit ansvar, men ansvaret ligger lidt højere oppe i DJØF-laget så vi skal have startet bureaukrati-møllen. Der er et DJØF-lag mellem befolkningen og bystyret og mellem bystyret og landstyret ligger der et DJØF-lag mere og mellem landsstyret og EU ligger der et lag mere……. og alle skubber ansvaret videre til det næste DJØF-lag. Med sådan et velsmurt bureaukrati bestyder det, at det er tæt på umuligt, at få gennemført nogle ændringer overhovedet. Det betyder også at vi kvæler iværksætterikulturen og kreativiteten i samfundet. Befolkningen bliver fastlåst i regler og får frataget eget ansvar og initiativ.

Kort fortalt, så har vi en politisk kultur som er principløs, hvor der er fokus på magt fremfor befolkning. Sager strander i bureaukratiske mudder og de, som har ansvaret for dette bureaukratiske processer gør intet for, at få laget fjernet.

Resultat for denne ansvars og principløse politiske kultur er, at vi som borgere søger nye vejen og nye partier for, at få gjort en ende på denne kultur. Vi vil have en kultur som tager ansvar og giver plads til, at vi selv kan tage ansvar for vores eget liv og nærmeste. Vi vil have en kultur som afspejler vores indre og de ønsker vi har til vores liv.

Vi som land skulle søge ordentlighed, ansvarlighed,  pro-aktivitet og integritet…… og vi har i stedet fået bureaukrati og et tilsandet samfund i bytte!

Mvh.:

Steffen G. Møller

Integrationshjælp er en dødssejler

Til vores forrige møde opdagede jeg hvordan borgerne (altså dig, mig og resten af skatteyderne) betaler vilde summer for integration i blandt andet Gjellerup….. som øjensynligt ikke virker.

Vi betaler vi årligt ekstra 210.000.000,00 kroner til integrationstiltag i skolen og børnehaverne i Gellerup! Dette er et beløb som vi ekstra betaler til uintegreret børn/forældre.

Da jeg så dette vanvittige høje beløb tænkte jeg; Hvad får vi ud af dette beløb….. og hvor mange Gellerup’er har vi i Danmark? Jeg kan huske da jeg forlod folkeskolen i ’89 læste jeg en artikel i Aarhus Stiftstidende, at folkeskolen kostede 295 mill. i Aarhus Kommune og halvdelen af dette beløb gik til indvandrer i form af ekstra hjælp… altså i integrationens tegn.

Er vi ikke blevet klogere? Vi har siden ’89 postet enorme summer af penge ned i et uendelig stort sort hul og få INTET ud af det.

Hvad ville jeg bruge 210.000.000,00 kroner til i Aarhus kommune? Som det første vil jeg tænke i Børn, Uddannelse, Politi og Ældre – Vi kunne lave en mindre økonomiske revolution i disse sektorer med den mængde penge. Vi vil faktisk kunne give den service som vi betaler vores skat for. Vi kunne også bruge dem på skattelettelser til det Århusianske folk.

Vi kunne starte med at standse de integrationstiltag som er lavet i Aarhus Kommune. Det er ikke kun Gellerup, der er jo også Bispehavnen, Rosenhøj, Rundhøj, Trillegården og alle de andre steder, hvor der også bliver smidt penge ud til ingenting! Hvis vi samler alle disse penge så gætter jeg på vi snart rammer en halv mia. kroner. Derudover har vi jo også andre integrationstiltag som ikke omhandler børnehaver og skoler – dem har jeg dog ingen priser på….. men jeg gætter på, at det ikke er billigt….. og det har stået på i 40 år!

Som kommune er det nu! vi skal sætte foden i jorden og sige STOP. Vi skal lægge ansvaret tilbage til dem som faktisk har ansvaret FORÆLDRENE!

_____________________________________________________

Steffen Møller Pedersen