Islam, stupiditet og uvidenhed…. hvorfor?

Lige en Note efter modtaget kritik fra en ven. Hvis du som læser har lyst til kritisere artiklen og dets indhold – så vil jeg opfordre til at læse hele artiklen. Jeg belyser en problematik og derefter finder jeg, efter bedste evne, en løsning på problematikken.

Hvorfor er der så mange muslimer som står fast på, at de vil leve i de 9’ende århundrede? Hvad er det der gør, at vi møder så mange muslimer som ikke følger med os andre ind i det 21’ende århundrede?

  • Hvad gør muslimer så forbandet tilbagestående?
  • Hvor er de Muslimske tænkere og filosoffer?
  • Har muslimerne ikke være verdens førende?

Når jeg skriver muslimer, så er det fordi jeg ikke har et mere nuanceret definition for den store gruppe af mennesker som bare er fortabt i fortiden. Når jeg møder denne gruppe mennesker ude i virkeligheden, så er der bare noget, ligesom … ved siden af. Når jeg i mit daglige virke skal have en fra denne “gruppe” til at præstere noget, så er resultatet som regel noget hø. Almindelige spilleregler og social- og samfundsforståelse er bare ikke feset ind hos denne gruppe. Fagligt er det den samme historie – De “konsulenter” jeg har arbejdet med som tilhører denne gruppe, leverer bare ikke varen.

Tilbage i omkring det 9’/10’ende århundrede var der en del store tænkere som var muslimer – blandt andet Al-Farabi som man anser som en der er på højde med Platon og Aristoteles og bliver kaldt “the Second Master”, efter Aristoteles. Så er spørgsmålet, hvor er de store tænkere i dag?

Jeg kan yderlige pege på en muslimsk tænker mere Abu Rayhan al-Biruni i det 11′ århundrede – Så det er ikke helt ukendt for kulturen/religionen, at nogen har samlet og udviklet viden til fælles fordel.

Fælles for ovenstående filosoffer og teoretikere er, at der var en forståelse for, at det som står skrevet i Koranen er symbolsk og kan fortolkes. Ligesom biblen bliver fortolket. Denne muslimske trosretning står blandt andet Mutazilitterne for.  I denne fortolkning af Koranen, var der åbenhed og mulighed for fritænkning og kreativitet.

Det grundlæggende problem med Islam opstod også i 9’ende århundrede. Det er her Islam bevidst fordummede sine følgere og gjorde fri og kreativ tænkning forbudt! I denne periode var der Ahmad Ibn Hanbal (780-855) som er baggrunden for Hanibalismen, en af de Islamistiske forståelser, som satte udviklingen i de muslimske samfund i stå. Hanibalismen står for en meget konservativ forståelse af koranen og denne forståelse, i modsætningen til Mutazilitterne, ser koranen som direkte dikteret/skrevet af Gud (Allah). Så al videnskab, kreativitet, nytænkning – simple ting som matematik, bliver forbudt at arbejde og udvikle på som muslim.

Hanbalismen har den overbevisning at mennesket ikke er selvstændige individer og alle handlinger er direkte styret af Gud (Allah). Så alle informationer/handlinger som ikke er beskrevet i koranen, er forbudte for denne gruppe mennesker. De lever efter Hanibalistiske eller lignende fortolkninger af koranen.

Vesten og Danmark ukritisk import af tilbagestående…

De seneste 40 år har vesten ukritisk tilladt  mennesker med denne overbevisning adgang til vores samfund. Især den seneste tid, hvor vi har haft den såkaldte “flygtningekrise”, hvor vi har åbnet Europa grænser for flygtninge (Læs: immigranter) som har denne religionsforståelse. Tidligere har vi modtaget flygtninge og immigranter fra mange andre lande og kulturer, hvor disse mennesker har fået et liv i Danmark på lige fod med alle andre Danskere – uden problemer.

Disse nye immigranter fra Mellemøsten og Nordafrika, har i 40-50 generationer været underlagt denne form for religion (totalitær politisk ideologi), som har til formål, at fordumme sine følgere, så der ikke bliver stillet kritiske spørgsmål til religionen. I forlængelse af dette er der selvfølgelig  dødsstraf for kritisere religionen.

Det er kendt at denne gruppe indvandrere har en væsentlig lavere IQ end vesterlændinge og mennesker fra nordøst asien (Kina, Korea og Japan). Idet at de fleste fra denne “gruppe” er af kaukasisk afstamning (ligesom de fleste vesterlændinge) så er der ikke tale om en diskussion om race. Der er tale om en usund kultur som bunder i en religion som er lige så ødelæggende for gruppen selv, som den er for sine omgivelser.

Der skal handles nu!

Vi står i en situation i Danmark, hvor vi har tilladt en kæmpe gruppe af disse mennesker at opholde sig i Danmark. Vi kan se at denne gruppe muslimer, ikke kan indfinde sig i de samfund de er kommet til og skal leve i. I stedet for at være taknemmelige for, at være kommet til lande, hvor der er fred og der er en samfundsstruktur som tilgodeser alle og har meget få regler for sameksistens, så er der en anden dagsorden. Det grundlæggende jeg, som person, er vokset op med er, at jeg skal yde for jeg kan nyde. Noget så simpelt som, at jeg skal værne om vores samfund og de spilleregler der gælder her, er en af præmisserne for, at samfundsstrukturen kan opretholdes. Nu står vi i den situation, at vi har næsten 100.000 mennesker fra denne gruppe, på varig overførselsindkomst enten fordi, de er for dovne til at lave noget eller de simpelthen ikke har de grundlæggende kompetencer til at opretholde et arbejde i Danmark/Vesten.

Vi mangler en forståelse for er, at 100.000 ikke vestlige indvandre på overførselsindkomst – som vel at mærke ikke er Danskere. Sådan som jeg kan huske; har jeg læst at det koster Danmark (Danskerne) 13.000.000.000,00 …. altså 13.000 millioner kroner. (er siden jeg skrev dette indlæg blevet opjusteret til 33 mia.) Hvis vi skal lave det om i arbejdstimer resten af os skal lægge i for, at opretholde sociale ydelser for mennesker som vil give en fløjtende fis for Danmark og det samfund som føder dem. Dette beløber sig til ca. 52.000.000 arbejdstimer, hvis timelønnen er 250,- i timen. Hertil er der ikke medregnet  tolke, socialarbejdere, pædagoger, lærer, dommere, advokater, skoler, ofre for øget kriminalitet, hospitaler og meget mere som jeg ikke har tal på.

Resultatet af denne ukritisk immigration af mennesker fra Mellemøsten og Nordafrika lægger et kæmpe pres på vores samfund. Vi ser vores ældre, skoler, børnehaver, vuggestuer og så godt som alle offentlige institutioner slække så meget på servicen, at det er uansvarligt. Vi har i generationer betalt en tårnhøj skat for, at sikre ordentlig kvalitet til vores gamle og kommende generationer. Nu bliver pengene bare sjasket væk på mennesker som, ikke har været med til at spare op til disse goder og ikke hjælper med at opretholde denne kvalitet af service, de har krav på.

Hvad gør vi nu?

Vi starter med at opsige de udlændingekonventioner som Lars Løkke lovede at opsige. Derefter skal vi:

  • Fjerne alt offentlig hjælp til alle ikke-danske statsborgere.
  • Udvise alle kriminelle udlændinge – efter først dom.
  • For at kunne offentlig forsørgelse som ny-dansker skal du have arbejdet og betalt skat i 7 år.
  • Fjerne statsborgerskab for kriminelle ny-danskere og eventuelle efterkommere.
  • Stopper alt asylbehandling i Danmark.
  • Støtte op om hjælp til flygtning i nærområder.
  • Fornuftig selektion i de personer som søger om statsborgerskab, hvor der også bliver taget højde for religion, social og kulturel forståelse.

Denne tendens med at vi ser alle mennesker som lige, er i min optik helt korrekt. Men at vi ser alle kulturer som lige…. det er en stor fejl!

Note!

Ser jeg alle muslimer som medlem af denne “gruppe”? Nej absolut ikke. Jeg ser at der er muslimer som har Mutazilitternes forståelse. (bruger Mutazilitterne i mangel af ord til at præcisere min pointe) Jeg har venner som er muslimer og de har fattet den sociale og kulturelle samfundsstruktur og deler i store træk mine politiske holdninger indenfor flygtning og immigrationsområdet. Jeg vil også godt pointere at muslimer er mennesker og skal behandles som så og Islam er en ideologi. Jeg mener også at Islam skal have frataget sin status som religion i Danmark fordi Islam er en totalitær, politisk ideologi. Ideologien ødelægger vores samfund indfra og den kultur vi har bygget op over århundreder som, blandt andet har personlig frihed og gensidig tillid til hinanden som omdrejningsmoment.

Mvh.:

Steffen G. Møller

3 meninger om “Islam, stupiditet og uvidenhed…. hvorfor?”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *