Forældrefremmedgørelse

Forældrefremmedgørelse er en situation, hvor et barn bliver afvist eller distanceret fra den ene forælder af den anden forælder. Denne adfærd kan have alvorlige konsekvenser for både børnene og den forældrefremmedgjorte forælder. I denne artikel vil vi se nærmere på indikationer på forældrefremmedgørelse, hvordan børn påvirkes af denne adfærd, og hvordan den forældrefremmedgjorte forælder påvirkes. Dårlige opførsel, løgne og falske beskyldninger straffes ikke…….

Retssystemet favorisere kvinder og statistikkerne viser sit tydelige sprog. Forældrefremmedgørelse bliver brugt i kampen om, at få den ene forældre ud af børnenes liv og retssystemet opfordre indirekte svigagtige forældre til at bruge alle tricks i bogen for, tilrane sig eneret børnene. Der er ingen bevisførelse i familieretten, hvilket betyder at en etik og moralløs forældre kan sige hvad som helst, uden retslige konsekvenser.

Indikation på forældrefremmedgørelse

Indikationer på forældrefremmedgørelse kan variere, men der er visse tegn, der kan signalere, at barnet bliver påvirket af dette fænomen. For eksempel kan barnet begynde at udvise en negativ holdning eller fjendtlighed over for den forældrefremmedgjorte forælder uden nogen åbenbar grund. Barnet kan også give udtryk for at skulle vælge side eller afvise alle de positive oplevelser, det har haft med den forældrefremmedgjorte forælder. Det kan også være, at barnet undlader at nævne eller nægte at have kontakt med den forældrefremmedgjorte forælder. Disse er blot nogle eksempler på adfærd, der kan indikere forældrefremmedgørelse.

8 Trin i forældrefremmedgørelse:

 1. Identifikation: Det første trin i forældrefremmedgørelse er identifikationen af den anden forælder som “problemet”. Den ene forælder fremstilles som værende dårlig eller farlig, mens den anden forælder fremstilles som værende den gode eller uskyldige.
 2. Manipulering: Den forælder, der ønsker at fremmedgøre den anden forælder, vil begynde at manipulere barnet ved at påvirke deres tanker og følelser mod den anden forælder. Dette kan omfatte at fortælle løgne, opdigte historier eller skabe en negativ opfattelse af den anden forælder.
 3. Isolering: Den forælder, der fremmedgør den anden forælder, vil forsøge at isolere barnet fra den pågældende forælder ved at begrænse eller forhindre besøg eller kontakt. Dette kan involvere at skabe fysiske, følelsesmæssige eller juridiske barrierer for forælderens interaktion med barnet.
 4. Devaluering: Den fremmedgørende forælder vil forsøge at devaluere den anden forælder i barnets øjne ved at nedgøre deres evner, personlighed eller karakter. Dette kan ske ved at tale negativt om den anden forælder eller ved at ignorere eller nedspille deres bidrag til barnets liv.
 5. Forvirring: Den fremstillede forælder kan forsøge at forvirre barnet ved at blande sande og falske oplysninger om den anden forælder. Dette kan skabe tvivl hos barnet om, hvad der er sandt, og skabe konflikt og usikkerhed i deres forhold til den anden forælder.
 6. Afvisning: Barnet kan begynde at afvise eller distancere sig fra den fremmedgjorte forælder som følge af den negative manipulation og påvirkning. De kan udvise fjendtlighed, modstand eller ligefrem had mod den anden forælder.
 7. Loyalitet: Barnet kan føle sig tvunget til at vælge side mellem de to forældre og holde fast i den fremmedgørende forælder for at undgå afvisning eller straf. De kan opleve skyld, skam eller angst ved tanken om at have et forhold til den anden forælder.
 8. Uafhængighed: Barnet kan gradvist miste sin egen uafhængighed og autonomi som følge af den stærke indflydelse fra den fremmedgørende forælder. De kan have svært ved at tage egne beslutninger eller have tillid til deres egne følelser og tanker, da de er blevet manipuleret til at tro, at den fremmedgjorte forælder ikke er pålidelig eller værdig til deres tillid.

Børn, der bliver påvirket af forældrefremmedgørelse, kan opleve en række følelsesmæssige, mentale og sociale konsekvenser. Først og fremmest kan de udvikle en udelt loyalitet over for den forælder, der fremmer denne adskillelse. Dette kan gøre det svært for dem at opretholde et positivt forhold til den forældrefremmedgjorte forælder. Børn kan også opleve forvirring over deres følelser og loyaliteter, hvilket kan resultere i følelsen af skyld og ansvar for adskillelsen mellem forældrene.

Derudover kan forældrefremmedgørelse have store negative konsekvenser for barnets sociale og følelsesmæssige udvikling. De kan have svært ved at etablere og opretholde sunde relationer med andre mennesker uden for familien. Deres selvværd og tillid kan også blive påvirket negativt, når de konstant udsættes for denne skadelige påvirkning af en forælder.

Morsmanual.dk

Der findes en kopi af den originale “morsmanual” på nettet. Hjemmesiden hvor denne kopi er hedder “Mors Manual.dk – Fuld forældremyndighed, bopæl og samvær“. Originalen lå på mødrehjælpens hjemmeside i en forum for mødre. Manualen er lavet til at presse den anden forældre ud af barnets/børnenes liv med ufine tricks og metoder, som udnytter huller i lovgivningen og familierettens tendens til at favorisere mødre i konfliktsager.

Den “anden” forældre

På den anden side bliver den forældrefremmedgjorte forælder også påvirket af forældrefremmedgørelse. De kan opleve enorme følelser af sorg, tab og afvisning, når de bliver skubbet i deres barns liv. Denne situation kan også have en negativ indvirkning på deres mentale og følelsesmæssige helbred. De kan føle sig magtesløse og håbløse i deres bestræbelser på at opretholde en sund og nærende relation til deres barn.

For at bekæmpe forældrefremmedgørelse er det vigtigt at etablere et stærkt samarbejde mellem begge forældre, hvor hensynet til barnets bedste altid er prioriteret. Børn har brug for at være forbundet med begge deres forældre for at udvikle sig sundt og komme i balance. Ved at skabe en tryg og solid relation mellem barnet og begge forældre, kan man modvirke forældrefremmedgørelse og skabe en stabil og kærlig omgivelser for barnet at vokse op i.

Retsløshed i familieretten
Politik og domstole

Nogle politikere har opdaget at det er et massivt problem i Danmark. Ifølge § 20-spørgsmål “S 239” i Folketinget kan forældrefremmedgørelse have store konsekvenser for både børn og forældre. Det kan øve indflydelse på en afgørelse om, hvilken forælder et barn ender hos. Video spool fra til 43:30. Mette Thiesen (DF), Pernille Rosenkrantz-Theil (A), Karina Adsbøl (DD) og Marlene Ambo-Rasmussen er meget aktive indenfor dette område og vil have skrevet forældrefremmedgørelse ind i lovgivningen. Pernille Rosenkrantz-Theil (A) havde lovet at dette skulle have været gennemført inden sommerferien 2023… Dette er ikke gennemført endnu.

Det er vigtigt at erkende forældrefremmedgørelse som en alvorlig problemstilling, der kræver opmærksomhed og støtte fra både samfundet og retssystemet. Forældre, professionelle og myndigheder bør blive opmærksomme på de indikationer, der kan signalere forældrefremmedgørelse, og arbejde på at forebygge og afhjælpe denne adfærd. Det er også vigtigt at sikre, at børn får mulighed for at have sunde og nærende relationer til begge forældre, medmindre der er reelle bekymringer for barnets sikkerhed og trivsel.

Domstolenes prioriteringer
 1. Barnets tarv: Domstolen vil altid prioritere barnets tarv som det vigtigste hensyn. Det indebærer at sikre barnets sikkerhed, trivsel og udvikling.
 2. Forældrenes evne til at opfylde barnets behov: Domstolen vil vurdere, hvilken forælder der bedst er i stand til at opfylde barnets fysiske, følelsesmæssige og mentale behov. Dette kan omfatte evnen til at give en stabil og kærlig hjemmemiljø, sikre passende uddannelse og sundhedspleje samt opretholde en god kommunikation med barnet.
 3. Forældrenes evne til samarbejde: Domstolen vil også vurdere forældrenes evne til at samarbejde og kommunikere effektivt med hinanden i forhold til barnets behov. Evnen til at nå til enighed om vigtige beslutninger vedrørende barnet, såsom uddannelse, sundhed og fritidsaktiviteter, er afgørende.
 4. Barnets relationer: Domstolen vil tage hensyn til barnets relationer til hver forælder samt eventuelle søskende eller andre familiemedlemmer. Det kan være vigtigt at opretholde kontinuitet og stabilitet i barnets relationer.
 5. Eventuelle risici eller bekymringer: Domstolen vil også tage hensyn til eventuelle risici eller bekymringer, der kan påvirke barnets trivsel eller sikkerhed. Dette kan omfatte vold, misbrug, forsømmelse eller andre faktorer, der kan have negativ indvirkning på barnet.

Konfliktfælden

Er dig og din forhenværende Mand eller Hustru endt i retssystemet er der en fælde som med 90% sikkerhed fratager dig, din forældremyndighed. Skulle man være så uheldig at have en “konflikt” med sine børns anden forældre er det MEGET vigtigt at ikke at besvare beskyldninger! Beskyldninger (falske) er en af trinene til at få dig ud af dit barns liv. Når en bopælsforældre går til en advokat er dette det første advokaten råder dem til er, at skabe konflikter. Beskyldninger om alt fra fysisk og psykisk vold, dårlig forældre og til små ting som ridsede biler eller hacket internetforbindelse. Den første reaktion man vil have er vrede, harme og gøre et forsøg på at få retfærdigheden på plads ved at bevise, at det er falske beskyldninger og finde beviser på at beskyldningerne er falske…. og måske sværte den anden forældre til, også……… STOP STOP STOP….. Regel nummer 1. Der er INGEN retfærdighed i familieretssystemet – des hurtigere du indser det des bedre bliver dit resultat i retten. Regel nummer 2. Det eneste du må svare er “Det er en situation, jeg ikke kan genkende og det er ikke sådan jeg har oplevet det”. Regel nummer 3. hold bolden på din banehalvdel og fortæl, hvordan du kan understøtte dit barns liv, følelsesmæssige og sociale udvikling.

Kvinder har en klar fordel i retten

I familieretten har kvinder en fordel. ca. 85% af alle sager, som kommer for familieretten vinder kvinderne.

Der er mange faktorer, der kan bidrage til at kvinder vinder en stor procentdel af retssagerne i familieretten. Nogle af disse faktorer inkluderer:

 1. Traditionelle kønsroller: Kvinder har traditionelt været betragtet som primære omsorgspersoner for børnene i familien. Dette kan give kvinder en fordel i sager om forældremyndighed, hvor dommere kan have en tendens til at favorisere den primære omsorgsperson.
 2. Økonomisk afhængighed: Kvinder har historisk set været mere økonomisk afhængige af deres partnere. I tilfælde af en skilsmisse kan dette økonomiske ubalance påvirke resultatet af sager om børn og økonomisk støtte, da dommere kan tage hensyn til behovet for at opretholde en vis økonomisk stabilitet for kvinden og børnene.
 3. Kvindernes tendens til at påtage sig mere husarbejde og børnepasning: Kvinder har tendens til at påtage sig en større byrde af husarbejde og børnepasning, hvilket kan medføre en større grad af familiær forbindelse og kendskab til børnene. Dette kan være en afgørende faktor for dommere, når de træffer afgørelse om børns velfærd.

Hvis man ser på procentdelene af børn som er vokset op hos henholdsvis en alenemor kontra en alenefar, så er der en markant forskel på, hvordan børnene klare sig i livet. Manglen på en positiv mandlig rollemodel i barnets liv kan have indflydelse på deres adfærd og udvikling. En positiv mandlig rollemodel kan hjælpe med at introducere og vejlede barnet i sund adfærd og god grundværdier. Enlige mødre kan opleve højere niveauer af stress, angst og depression på grund af de udfordringer, de står overfor. Disse mentale helbredsproblemer kan påvirke deres evne til at give den nødvendige støtte og opmærksomhed til deres børn, og deres børn kan opleve ringere mentalt helbred, hvilket kan have en indvirkning på deres adfærd og valg. Drenge er specielt udsatte for manglen på en faderrolle. I Danmark er der ikke en præcis procentudregning for forskellen på børn, som er opvokset hos henholdsvis en alenemor eller en alenefar. I USA er forskellen det markant….. der er en 80% større sandsynlighed for børn, som vokser op hos en enlig mor bliver kriminel eller bliver afhængige af stoffer eller alkohol. Det er ikke gode odds.

Det er yderst vigtigt at begge forældre er en del af børnenes liv. Børn som har begge sine forældre i sit liv har de bedste muligheder i livet. Enhver konflikt mellem forældrene skal holdes langt væk fra børnene.

Kilder: Dr. Craig Childress: Attachment Based “Parental Alienation” (AB-PA) – A Scientifically Based Model of “Parental Alienation” (drcraigchildressblog.com)

Parental Alienation- Amy Baker – 8 symptoms in 8 minutes – YouTube

Forside (foreningenfar.dk)

Forældrefremmedgørelse (campaign-archive.com) (Dansk forskning)

Steffen Griberg Møller

Skal vi se det i øjnene – Det ser skidt ud!

Vores siddende regering har nået et lavpunkt, hvor befolkningen ikke har set magen til tidligere. Danmark har fået rykket ved vores grundlæggende tro på folkestyret og den tro skal vi have tilbage igen. I denne artikel har jeg trukket 7 ministre frem, som har udmærket sig med manglende kompetencer i sådanne grad, at de aldrig skulle have været i nærheden af disse magtpositioner.

Mette Frederiksen Statsminister har igennem minkskandalen brudt grundloven, slettet beviser, være lemfældig med sandheden, vist diktatoriske tendenser og ansat ministrere som åbenlyst ikke kan magte deres opgaver.

Havde Mette Frederiksen været direktør i en privat virksomhed, havde hun allerede fået sparket da minksagen startede. Der har været så mange møg-sager i hendes ministertid, at man kan kalde det for en kæmpe fuser.

Magt for magten skyld – På trods af, at Mette Frederiksen har lovet decentralisering, så har hun centraliseret magten hos hende….. og hvis jeg skulle gætte…. Er det nok derfor, at det går så skidt for hende og hende regering.

Trine Bramsen Transportminister og minister for ligestilling er nu i gang med sin anden ministerpost, hvor hun burde have været sparket ud på røv og albuer efter hun havde siddet som forsvarsminister. Som Forsvarsminister har hun været genstand for flere skandaler og problemsager. I denne periode har der været rod i regnskabet, hvor der manglede dokumentation for indkøb eller har været direkte fraværende eller misvisende.

Videre har hun gjort sig uheldig bemærket her:

 1. FE-sagen
 2. Kaldt forsvarschefen for ”styrelseschef”
 3. Kaldt manglende betaling til NATO for ” det var ren politik fra Natos side”
 4. Været total fraværende da Afghanistan blev evakueret.
 5. Sende Esben Snare afsted uden, at være forberedt.
 6. Fragte tilfangetagede pirater til Danmark.

Dan Jørgensen Klima-, energi- og forsyningsminister mangler forståelse for klima og miljø. Det største problem med en minister som ikke bygger sine viden på fakta, men bygger viden på ”den god følelse” er en mand med manglede kompetencer for sit fag. Dan Jørgensen har ikke den grundlæggende forståelse for energiproduktion. Han forstå ikke at for hver Mega Watt ustabil energiproduktion han skaber (sol og vind) skal vi have det samme, i backup til, når vinden ikke blæser og solen ikke skinner…. Hvilket betyder at vi aldrig kan gøre os fri for fossile brændstoffer med Dan Jørgensens fremgangsmåde.

Dan Jørgensens 2030 plan er uopnåelig – Dan Jørgensen vil øge produktionen af vindmøller og solceller…. Problemet er bare, at der ikke er råstoffer nok til at udfører denne plan… hvilket betyder at vi bruger enorme mængder af skattekroner på et projekt som ikke kan lykkes…. Her kunne jeg måske også nævne, at vindmøllevinger allerede står for 10% af alt affald som ikke kan genbruges og bare bliver gravet ned i et stort hul i jorden. Det kan de fremtidige generationer takke os for.

Rasmus Prehn Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri har rod i regnskaberne. Rasmus Prehn er ”kommet til” at bruge nogen af skatteborgernes penge til eget forbrug og gjort det flere gange. Herudover har Rasmus Prehn også skrevet personer på bilagene, som aldrig har været til stede, med Prehn…. Altså dokumentfalsk… med tendens til underslæb.

Astrid Krag Social- og ældreminister har været minister for familieretshuset, hvor det er lykkes at holde en kæmpe gruppe forældre retsløse. I familieretshuset findes der 1. og 2. rangs borgere. De er delt op efter om man er bopælsforældre eller samværsforældre. Hvis man er blevet skilt er det blevet muligt at tilrane sig børnene ved at fastholde et højt konfliktniveau og udsætte samværsforælderen for falske beskyldninger og derved fjerne samvær og forældremyndigheden fra en ellers kompetente forældre. Der er årligt 26.000 højkonflikt sager i familieretshuset, hvor næsten alle sager falder ud til bopælsforælderen… på trods af beskidte skilsmissemetoder og forældrefremmedgørelse. Astrid Krag har skylden for, at tusindvis af forældre, uberettiget, har mistet kontakten til deres børn. Det har store konsekvenser for både børnene og de forældre som er blevet gjort retsløse.

Derudover er arbejdsforholdene i alle sundhedsfagene faldet til uanet dybder, hvor vores sygeplejersker, læger, SOSU hjælper/assistenter flygter til Norge eller andre fag… og sundhedsfagenes uddannelser mangler ansøgere… Vi takker Astrid Krag.

Mogens Jensen tidl. Minister for fødevarer, fiskeri. Manden som lod sig kue af Mette Frederiksen og lod hende overtage styringen under minksagen…. Hvilket siger meget om både Mette F. og Mogens Jensen. På trods af, at Mogens Jensen overlod roret til Mette Frederiksen, så tog han faldet for Mette Frederiksen alligevel.

Joy Mogensen kirkeminister og kulturminister, håndplukket af Mette Frederiksen, som er kaldt “Regeringens svageste led” man kunne måske kalde hende usynlig. Joy Mogensen sad som minister i 2 år har har intet fået igennem. 2 år på statsstøtte og så trak hun sig….. det var måske det eneste kloge hun har gjort i denne ministerperiode.

__________________

Regeringen har siddet på magten siden d. 27 juni 2019. Hvilket betyder at der heldigvis snart skal udskrives valg….. og forhåbentligt d. 4 oktober 2022, som de radikale har truet med….. men lad os nu se – det er ikke troværdighed de Radikale har mest af.

Hvad går der galt, når vi lever i et “demokrati”, hvor betydningen af “politiker” (folkets tjenere) ikke har været reel i mange år . Hvor hvervet politiker har været en profession og karriere og ikke et ønske om fordring af samfundet. Magt er tiltrækningskraften hos politikerne og det er nok også svaret på, at magten bliver mere og mere centraliseret i staten og EU.

Mette Frederiksen rank ryggen og tak af for denne gang….. du er vejet og fundet for let…. lad kompetencerne komme til.

Jeg er i vildrede…….

Tankerne er kommet efter lovgivningen i USA er lavet om, hvilket resulterer i, at det ikke er en selvfølge om man kan få en abort, hvis man ønsker det?

Argumenterne for og i mod abort lyder som regel på;
1. Kvinden skal have ret til egen krop.
2. Social kontrol
3. Menneskeret
4. Ligestilling mellem kønnene
5 Liv/død
6. Religiøse formaninger.

Jeg kan kun tale for mig sig i denne problematik…. Jeg er fortaler for individets personlige frihed fra blandet andet staten og andre begrænsende bånd. Hvilket betyder at med frihedsmantraet i bagagen skulle jeg være helt på linje med aborttilhængerne “Kvinden skal have ret til egen krop” eller en “menneskeret”.

Jeg rammer et dilemma, når jeg forsøger at argumentere overfor mig selv, at det er okay, at udføre en abort…. Har barnet ikke rettigheder? Kommer retten til egen krop ikke i spil for barnet? Hvornår har barnet retten til liv? Hertil kan jeg spørge mig selvom – hvordan kan det være et sort/hvidt svar? For eller imod?

Jeg kan godt se, at det nødvendigvis ikke er godt for alle at få børn. Der er mennesker som af personlige, intelligensmæssige eller ideologiske årsager ikke burde få børn (i min optik). Hvad med disse mennesker, hvor vi ved at børnene får en ringe liv? Er abort mere okay for disse personer?

Mit absolut største dilemma ligger i “retten til liv” og “retten til egen krop”. Hvornår anser vi barnet for at være i live, hvor barnet opnår rettigheder? Er det ved først hjerteslag? Første hjerneaktivitet? i sekundet barnet bliver undfanget? eller når barnet bliver født? Hvornår har barnet retten til liv? Hvornår skellet fra, at det er i orden at afslutte et liv og det ikke er i orden?

For mig personlig er det et meget vanskeligt spørgsmål. Jeg ville aldrig selv kunne få fortaget en abort, hvis jeg var kvinde eller manden som har gjort en kvinde gravid… men det giver mig ikke retten til at bestemme om andre skal fortage en abort…… eller hvad? medmindre der er tale om mord?! Altså afslutte et liv der har retten til at leve…. Er det loven eller biologien der skal tage stilling til, hvornår barnet har ret til livet?

Så er der spørgsmålet om ligestilling…. Jeg forstår ikke helt denne problematik? Sådan som jeg er oplyst, så er det kun kvinder der kan få børn… Hvilket får mig til at udfordre gyldigheden af dette argument? Det er et biologisk vilkår som er svær at debattere som et ligestillings spørgsmål. Meen jeg er sikker på, at Enhedslisten nok kunne få en del tid til at gå med, at diskutere, hvornår man er mand og hvornår man er kvinde. I min optik er det kromosomerne der afgøre om man er mand eller kvinde.

Steffen G. Møller

Islamo-gauchisme

Islamo-gauchisme er et fransk udtryk for forbindelsen mellem den yderste venstrefløj og Islam (ideologisk). Henrik Dahl undlod at skrive om emnet, så må jeg jo selv gøre det….. 😉

Personligt har det altid undret mig, at venstrefløjen (Enhedslisten og SF) har været så beskyttende overfor Islamisterne og hvordan venstrefløjen kan forsvare denne alliance. Der er store kulturelle og ideologiske forskelle på venstrefløjen og Islam….. men også ligheder. Ligheden finder jeg i statsstyret og statskontrol. Både Islamisme og venstrefløjen mener at staten skal være omdrejningspunktet for nationen/området de kontrollerer.

Venstrefløjen har fået deres berettigelse ved at være den ”beskyttende engel” overfor proletarerne (Den laveste klasse i et samfund – De arbejdsløse, husvilde, syge og fattige). Men igennem de seneste årtier har der været mangel på denne gruppe mennesker, fordi der reelt ikke findes fattige mennesker i Danmark – efter datidens målestok.

Hvor proletariatet er en mangelvare, må man skabe sig en ny målgruppe og hvem har offerviljen – Det har de arabisk-muslimske indvandrere – og de er rigtig gode til rollen. Islamismen har fået offerrollen som det undertrykte proletariat og venstrefløjens narrativ bygger på at vi er forpligtet til at hjælpe alle mennesker i nød….. også selvom de ikke rigtig nød. Venstrefløjen har i takt med, at danskerne har opdaget, at Islam ikke kommer med fred, øger venstrefløjen deres repertoire og udskammer almindelige mennesker, hvis de er kritiske overfor venstrefløjens mission. Beskyldningerne er alt fra ”islamofobi”, ”racisme”, ”hvidt privilegium”, ”systematisk racisme” og ”hetero-hvid-patriarkalsk dominans” og endda påstår at racisme ikke kan udøves mod den ”hvide mand”. Man kan se, at beskyldningerne i starten drejer sig om, at beskytte det opfundet proletariat til, at beskyldningerne ændre sig til udskamning af danskerne og gør udskamningen til et spørgsmål om racisme….. selvom det intet har med racisme at gøre. For venstrefløjen gælder alle midler!

I kampen for at være Islams reddende engle ser venstrefløjen ikke den slange, de lukker ind i paradiset. Heldigvis er vi flere og flere der gennemskuer venstrefløjens uærlige og samfundsnedbrydende fremgangsmåder.

Steffen G. Møller

Når integrationsrådet tegner racistiske skræmmebilleder

Efter en meget hyggelig og god snak med flere af integrationsrådet medlemmer tegner der sig både en god og en dårlig udsigt. Når integrationsformanden ser sig blindt på farven på huden og dæmoniserer flere borgerlige partier – så skulle man spørge sig selv, om det ikke er på tide at skifte formanden ud?

Agendaen i selskab med integrationsrådet var sat på forhånd. Der var fokus på demokrati og konkrete handlinger på stemmedagen. Politikerne som var mødt op skulle rotere rundt mellem de forskellige borde og fortælle om rammer i det danske demokrati.

Privileged white man!

Formanden Adele Davis Boe satte sig ved siden af mig og startede med at pege på Dansk folkeparti som et ekstremt parti og fortalte på mine vegne, hvorfor man ikke skulle stemme på partier som foragter indvandrere og fortalte om strukturel racisme. Derefter kom der en lang tale om Adeles egen ankomst til Danmark, hvor hun fik taget sig en masse uddannelser og til sidst endte med en universitetsuddannelse og fortalte, at hun i alle disse år aldrig har været arbejdsløs. Derefter pegede Adele på mig og udspyede, at jeg er en privilegeret ”White man” med ”white” privilegier, og jeg vil kun have hvide danskere i Danmark, og jeg kun så på hudfarve og jeg ikke vidste, hvad det ville sige at være sort.

Adele Davis Boe fremstiller sig selv som offer, og den ”Onde hvide mand” er ond og ser sig ophøjet fra enhver anden race og specielt sorte. Det samme offer har dog fået sig en gratis studentereksamen, universitetsuddannelse og har kørt selvstændig virksomhed siden 2011. Lige umiddelbart lyder det for mig til, at den ”onde hvide mand” har betalt for Adeles uddannelser og banet vejen for, at hun kan have sig en selvstændig virksomhed i Danmark.

Integrationsrådet Skanderborg 2021

Når Adele Davis Boe pegede på mig og talte nedsættende og advarende om den ”privilegerede hvide mand” så er jeg i tvivl om, at hun faktisk ved, at det er racisme i sin reneste form? Er hun bevidst om, at hun med en påtaget offerrolle ender med at være det onde, som hun selv advokere imod? Adele tegner skræmmebilleder af Dansk folkeparti som ikke har hold i virkeligheden og hun har ikke forståelsen for, at vi i Dansk folkeparti er glade for Danmark og dansk frihedskultur, som den er? Og andre som ser dette og gerne vil være en del af det danske samfund er velkomne. Til gengæld ser vi også gerne, at mennesker som kommer til landet og vil have indført Islams totalitære ideologier eller ikke kan indordne sig efter dansk lov vil blive sendt ud af landet, omgående.

Så kommer vi til spørgsmålet om vi kan have en person til at være formand for Integrationsrådet som graver kløfter mellem indvandrerne og dele af befolkningen. Skal der sidde en formand som udtaler sig nedsættende om andre racer og køn? Jeg synes Adele har udspillet sig selv og burde gå af som formand.

Link til Skanderborgs integrationsråd: https://www.skanderborg.dk/politik-og-faellesskab/raad-og-naevn/integrationsraadet

Folkeskolevalg – reelt valg?

Nu er jeg selv produkt af den danske folkeskole, hvor enhver form for borgerlighed er et fy-ord, hvilket stemmer overens med, at over 80% af lærerne er røde eller radikale – også i firserne, hvor jeg var skoleelev. En af mine klassekammerater, i tiende klasse, synes at Fremskridtspartiet var et godt parti og vi skulle begrænse indvandringen til Danmark. Han blev i den grad udskammet af vores lærer og derefter resten af klassen for, at have umenneskelige holdninger og had til de ”uskyldige flygtninge”. Derefter blev der inviteret til udskamningsdebat, hvor lærerne inviterede nogle af de ”stakkels flygtning” ind til dialog i klassen. Det var selvfølgeligt uden, at der blev modargumenteret for, hvorfor vi IKKE skulle tage imod så mange ”flygtninge”.


Efter nogle uger i denne fortløbende ”debat” var der ikke blevet nævnt et ord om Islam, andet end det havde med kærlighed at gøre. I dag ved vi at ideologien Islam langt fra har noget med kærlighed at gøre – Specielt når vi snakker om den totalitær politiske ideologi, Islam.


I dag sidder eleverne i samme situation, de kan ikke se kritisk på FN’s verdensmål uden, at blive udskammet – eller sætte spørgsmål til den magtfulde klima-juntas tilgang til klimaet. Set herfra drejer hele debatten sig om, at betale bod for fortidens synder fremfor reel problemløsning og handling. Indvandrerdebatten er dog fortsat fraværende i skoledebatten og dem som vover, at nævne den bliver forsat chikaneret.


Hvis eleverne skulle have et reelt skolevalg på lige præmisser, så lad alt være til debat uden at udskamme elever med meninger som ikke stemmer over ens med lærernes meninger. Lad os få en reel åben debat for vores skoleelever.

Politikere med STORT “P” og dem med småt “p”.

Når vi skal definere om en politiker er god eller dårlig, så starter vi med at stole på, at de tiltag som politikeren taler om bliver realiseret. I dansk politik er det sjældent sådan – på nær i nogle få tilfælde. Med inspiration fra Rutger Bregman som har skrevet bogen “Utopia for realister” skriver jeg dette indlæg.

Dansk politik er blevet en vissen omgang mudderkastning de seneste årtier. Der bliver lovet til højre og til venstre og af en eller anden grund bliver vi ved status quo. Det er ligegyldigt om vi har en blå, rød eller midterregering, så sker der næsten ingen forandringer i det danske samfund, som kommer fra politikerne. Denne sygdom kalder jeg for “Politikere med småt p“.

Politikere med småt “p”

Som jeg skrev tidligere har vi med en gruppe politikere som bliver omtalt med lille “p”. Dette er politikere som søger status quo og forsøger at bibeholde den struktur vi har på et givent tidspunkt. Det har visse uheldige konsekvenser for vores nation.

Hvis du har en virksomhed og du skal have den til at overleve, er virksomheden i konstant udvikling. Er en virksomhed ikke i udvikling er den per definition i afvikling og vil på et tidspunkt gå konkurs. Politikere med lille “p” har ikke fokus på udvikling, hvilket betyder at når nationer bliver styret af politikere med lille “p” er nationen i afvikling.

Regeringen 2020

Jeg vil gerne som “blå” vælger pege på den røde fløj og sige “Det er deres skyld”… men jeg er desværre nød til at se i øjnene, at denne sygdom fylder hele spektret. Men for min egen fornøjelses skyld starter jeg med den siddende regering (Socialdemokraterne). Når jeg ser ministrene der sidder for at varetage Danmarks interesser. Konkret for dette parti er arbejderne i centrum, skarpt forfulgt af et nationalt sammenhold. Det jeg ser og oplever er 20 ministre der har som karriere at blive noget indenfor politik – det vil sige karrierepolitikere, administratorer og magtsøgende personer – og i flere tilfælde falleret socialister. Jeg må ærligt indrømme, at under valget overraskede Mette Frederiksen mig ved at tale dunder mod en indvandring som var forfejlet og det skulle der gøre noget ved. Det lød faktisk som om, at hun mente det…. men tom snak og valgflæsk!

Regeringen 2018

Det samme skete der med den blå fløj da Lars Løkke Rasmussen sad ved roret. Ministerrækken var en forsamling af administratorer som styrede landet ved at søge status quo…. og det samme syn på opgaven som socialdemokraterne. en af problemerne var personer som havde politik som karriere og ikke som livsopgave.

Politikere med STORT “P”!

Denne gruppe er politikere med stort “P” er en helt anden race end lille “p”. Disse politikere er politikere med hjertet, de har visioner, er kreative, innovative og tænker hele tiden i nye idéer. Hvis jeg skal nævne nogle stykker fra begge fløje så har vi et stort “P” i:

Mogens Glistrup på trods af den store modstand han mødte, så var han stålfast i sine idéer – Han tog gerne en for holdet ved at offentligt vise sin skatteseddel på 0% skat og på den bekostning ende i fængsel. Han forudså de massive problemer vi har med indvandringen fra muslimske lande.

Mogens Glistrup – 0% skat

Uffe Elbæk manden der tænker ud i nye politiske tanker og fremgangsmåder. Uffe var stålfast på sin idé om, at gøre det politiske miljø helt anderledes – det demonstrerede han ved at lave happenings – Dans med stutskørt og lade sine følelser udspille offentlig for rullende skærm.

Uffe Elbæk

Man kan tænke om disse to politikere i eksemplerne, hvad man vil. Enig eller uenig så har de noget andre politikere mangler. De har modet, de arbejder med visioner og mest af alt – De er drevet af en idé som kommer fra hjerte og i modsætningen af politiker med lille “p” er de styret af Magt, meningsmålinger og popularitet – ikke “idéen” som de store “P’er”.

Vi mangler i den grad politikere med stort “P” i Danmark

Den siddende regering og den forrige regering har været en katastrofe for udviklingen i Danmark. Vi (vælgerne) har fyldt folketingssalen med politikere med lille “p”. Magt mennesker, administratorer, populister og visionsløse ministrere.

Vi har nogle få politikere som er potentielle politikere med stort “P”. Rasmus Paludan fra Stram kurs, Pernille Vermund fra Nye Borgerlige, Henrik Sass Larsen Socialdemokratiet, Alex Dominique Kristensen Vanopslagh Liberal alliance, Inger Støjberg Venstre og Rasmus Jarlov Konservative. Uheldigvis med denne slags politikere befolkningen ser håb i, ender som Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet – Snak, snak og grus i maskineriet.

Ude af trit med befolkningen

Vi har tit hørt, at folketinget er ud af trit med befolkningen. Jeg har en tendens til at give denne udtalelse ret. Hvis vi ser på EU spørgsmålet. omkring 50% af befolkningen vil gerne ud af EU og 85% vil gerne have at vi begrænser magten i EU og holder den nationalt. 7 ud af 9 partier i folketinget vil gerne blive i EU og går mod mere magt til EU 2 partier er direkte mod EU og vil gerne ud. Selvom befolkningen er imod mere magt til EU, så giver vores politikere mere magt til EU.

70% af Danmark befolkning vil gerne begrænse indvandringen og have udvist kriminelle indvandrer. I de 40 år jeg mere eller mindre har fulgt politik, så har det været et gennemgående problem og der er intet sket. Der kommer flere indvandrer end tidligere og befolkningen bliver mere og mere utilfredse.

Trolls

Jeg har selv involveret mig i politik og jeg har mødt mange politikere over årene. En af disse politikere er blandt andet Lars Boye Mathisen. Jeg har indgående kendskab til ham som politiker og lidt for meget kendskab til personligheden bag politikeren. På overfladen virker Lars Boye Mathisen som en person som vil sit land, kæmper for befolkningen og for de uindviet en potentiel “P” men! virkeligheden er en helt anden. Hvis vi ser bort fra, at Lars Boye Mathisen forlod LA i Århus byråd i utide og trak stemmerne over i Nye Borgerlige, er for mig en udåd. Tiden i byrådet blev til en masse snak og ingen resultater. Lars Boye Mathisen lovede borgerne handling på flere konkrete ting og glemte at handle og glemte borgeren. Lars Boye Mathisen opførsel i byrådssalen var præget af barnlige handlinger som f.eks. at så og banke hovedet ind i en mur fordi, han mente, en kollega havde sagt noget der ikke passede ham, i byrådssalen. Han har taget og tager æren for beslutninger han ikke selv har taget.

Opbakningen til Lars Boye Mathisen, da han skulle stille op til folketinget var meget begrænset og “valget” eller dikteringen kom fra partiets top, hvilket resulterede i, at vælgerforeningen i Århus blev reduceret til det halve fordi de godt vidste, at han ikke var en god kandidat for Nye Borgerlige. Lars Boye Mathisen er bare mere af det samme, som vi vi gerne vil af med i folketinget. Jeg har selv været i Nye Borgerlige og partiets værdier er “Vi skal være fakta-orienteret”, “Vi skal være ordentlige” “og så mener vi, hvad vi siger og handler derefter”. Lars Boye Mathisen er det diametrale modsatte af værdierne i partiet. Men han, som alle de andre politikere med småt “p”, så er det gode til at forføre mennesker med papegøjesnak.

Udenfor kategori

Jeg har også lyst til at nævne en politiker som jeg mener er udenfor kategori Sikandar Siddique – Hvordan er den mand overhovedet stemt ind? Som jeg har læst mig frem til, så er han definitionen på ordsproget “En hund i et spil kegler”. De udtalelser han ytret er underlige og overhovedet ikke gennemtænkt – hverken økonomisk eller menneskeligt. Det der undre mig er, hvem har stemt ham ind? Fortjener vi den situation vi sidder i, når vi stemmer personer som ham ind i folketinget?

Gud hjælp os!

Hvordan kan min søn slippe for psykiske overgreb fra sin mor?

Jeg har en søn på 10 år som jeg ikke har set siden november 2018. Jeg savner ham ustyrligt meget og hver gang jeg kontakter ham, bliver han udsat for psykiske overgreb fra sin mor  – Han bliver udsat for forældrefremmedgørelse i ekstrem grad (kategoriseret sådan). Sidst jeg så ham, udenfor den retssal, hvor jeg mistede min forældremyndighed, ville han ikke stoppe med at kramme mig og ville ikke give slip.

Min søns mor har taget brug af beskidte skilsmissemetoder siden vi blev skilt i ’14. Derudover har hun tiltagende brugt forældrefremmedgørelse som våben til at skille min søn og jeg fra hinanden. Min søns mor dyrker et had til mig i min søn. I sidste måned sendte jeg en invitation til ham til mit kommende bryllup med min kæreste og min søns bonusmor. Den invitation sendte min ex-kone tilbage til os, hvor min søn som jeg ikke har set i 2 år, tilbage med hadske beskeder. Han skrev ”Dad you have been an asshole”, “You are not my dad”, “You are the worst dad” og en tegning af mig, hvor der hænger en ”nuke” (atombombe) over mit hoved og der er tis og afføring omkring mig og der står ”go to hell”. Efter sådan et brev bliver jeg utrolig ked af det – men jeg ved, at han bliver brugt som talerør og hadet til mig ikke er fra min søn, men fra hans mor.

Tegningen fra min søn – Da jeg så min søn sidst kunne han næsten ikke skrive sit eget navn.

Hader min ex-kone mig?

Som sådan tror jeg ikke, at min ex-kone hader mig. Det var hende der efterspurgte en skilsmisse i ’14 og har giftet sig med sin hemmelige elsker, efterfølgende. Hvis jeg skulle gætte på et motiv, vil jeg tro, at det er misundelse som gør, at hun på trods de psykiske skader hun påfører min søn, fortsætter med at kører en eller anden form for vendetta mod mig som person.

Det er over 4 år lykkes min ex-kone at fratage mig min forældremyndighed, ødelagt vores samvær og gøre min søn til en mor-afhæng dreng som er bange for, at hans mor dør, hvis han er væk fra hende. Det betyder, at han har isoleret sig i hjemmet og vil ikke i skole, lege med kammerater og gå til sport. Kort fortalt mistrives min søn alene på grund af den mor, han har været uheldig at få.

Tabu

Personligt har det været et tabu for mig, at tale om tabet af forældremyndighed. Tilbage i tiden var det kun forældre der drak, tog stoffer eller ikke kunne forsørge deres børn som mistede deres forældremyndighed og den kategori ville jeg absolut ikke sammenlignes med. I dag er situationen noget anderledes. Hvis man som bopælsforældre vil skille sig af med den anden forældre, skal man bare følge de ”beskidte skilsmissemetoder” manualen. Man skal kører en konflikt med samværsforælderen, lave falske beskyldninger om konflikter, mistrivsel, psykisk og fysisk vold så vinder man forældremyndigheden i retten – det er på trods falske beskyldninger og beskyldningerne kan modbevises.

Det store dilemma – Catch 22

Jeg skulle have været i retten i foråret for, at få mit samvær tilbage med min søn. Dommeren lovede mig, at jeg vil få samvær bare jeg mødte op. Problemet er bare med den sag – des mere jeg ser min søn, des mere mere bliver han udsat for psykiske overgreb fra sin mor. Jeg påviste overgrebene i retten men beviserne blev ignoreret. Samværet med min søn vil betyde psykiske overgreb i sådan en grad, at han vil mistrives så meget, at han ikke vil komme i skole, få venner og komme til at dyrke en eller anden form for sport. Min ex-kones had vil vokse i ham i sådan en grad, at jeg indirekte vil være medskyldig i disse overgreb. Dilemmaet er så – skal jeg slippe og håbe på, at min ex-kone glemmer mig eller skal jeg holde ved og håbe på, at den indflydelse jeg kunne give ham vil pege i retningen af en god ungdom og blive en god voksen? Efter lange snak med psykologer, familien og min hustru tog jeg beslutningen om, at trække mig og håbe på, at overgrebet stoppede og han i fremtiden vil blive nysgerrig på, hvem sin far er og opsøge mig. Men på trods af min tilbagetrækning, så fortsætter min ex-kone med at fyld min søn med had og forældrefremmedgørelse.

Retten siger god for overgrebene

Jeg har været aktiv på internettet for at finde ud af, hvad og hvorfor det er muligt at være den destruktive forældre og alligevel vinde børnene i retten? Jeg har skrevet på ”foreningen fars” hjemmeside og Facebook og været i kontakt med ”projekt peacemaker”. Derigennem har jeg fundet ud af, at jeg absolut ikke er den eneste der har været igennem turen. Turen igennem retssystemet og familieretten, hvor moderen lyver og bedrager sig igennem systemet, i en bestemt rækkefølge, har fået tilnavnet ”beskidte skilsmissemetoder” og resultere i, at barnet tilfalder moderen og fjerner faderen helt ud af barnets liv. Den præcis vej til disse beskidte skilsmissemetoder er beskrevet på hjemmesiden ”morsmanual.dk”.

Sag ud over det sædvanlige

Det jeg har skrevet her, mangler en masse detaljer – men skulle jeg indvie i alle de ondskabsfulde løgne og manipulationer har jeg stof nok til en hel bog. Min beretning handler ikke om min ex-kone men om min søn og det svigtende retsvæsen som tillader disse enorme svigt af børnene og samværsforældrene. Min sag er ud over det sædvanlige. Der er mere ondskab, ligegyldighed, dramasøgende adfærd fra min ex-kone end normale mennesker vil udsætte andre mennesker for. Hun har dog en undskyldning for manglende moral, etik og ordentlighed. Hun har sklerose og hendes frontalpandelapper er beskadiget, at hun ikke ejer disse moralkodekser som vi andre har. Det er det samme som narcissister og sociopater har problemer med. Hvilket igen! henviser til statens prioriteringer i forhold til disse børnesager.

Forældrefremmedgørelse

Denne form for psykologisk krigsførelse mod den anden forældre er ikke bare ondt det har også store konsekvenser for børnene, på længere sigt. Børn som bliver udsat for disse psykiske overgreb får, ifl. Dr. Craig Childress, dybere psykiske sår et barn som har været udsat for sexuelle overgreb. Den danske stat/retssystemet er ikke klar til at håndtere disse sager endnu og har ikke sat sig ordentligt ind i denne ”problematik”.

Dr. Craig Childress beskriver 8 overordnet metoder for udøverne af forældrefremmedgørelse benytter sig af. Hvis dit barn bliver udsat for 1-3 af disse metoder er det let forældrefremmedgørelse. 4-6 af disse metoder er moderat til stærk forældrefremmedgørelse og 7-8 af disse metoder er ekstrem forældrefremmedgørelse.

Min søn er udsat på ekstrem forældrefremmedgørelse og agere også herefter og spørgsmål som jeg startede med ”Hvordan kan min søn slippe for psykiske overgreb?”. Sådan som retssystemet er sat sammen i dag, så kan jeg intet gøre – jeg kan bare se på, at min søn langsom bliver brudt ned. Ifølge statistikkerne, så er der en meget stor chance for, at han vil blive anbragt på en institution eller bliver kriminel pga. denne barndom han oplever. Følelsesmæssigt kan han ikke  udvikle sig fordi der er så mange følelser der er forbudte og den påvirkning han bliver udsat for gør, at han ikke kan mærke sine egne følelser – det resultere i at han enten bliver voldsomt udadreagerende eller apatisk. Når jeg skriver denne sidste sætning, så græder jeg indeni – Min dejlige, kloge og kærlige søn bliver ødelagt og jeg kan ikke gøre en skid ved det. Til tider forstå jeg godt, at det slår klik for nogle fædre – den magtesløshed og den modstand som er bygget på løgn og bedrag og de konsekvenser det har for min søn….. og alle de andre børn som er ladt i stikken.

Jeg er ked af, at jeg ikke har nogen løsning på disse forfærdelige overgreb der er på vores børn. Men jeg kan oplyse om problemet og håbe på, at vores politikere vil kikke i denne retning – gerne inden det er for sent for min søn. Held og lykke derude – jeg håber det går bedre for jeres børn end det går for min.

Jeg har vedhæftet nogle links til

En lille film om emnet

Dr. Craig Childress video 4/4

En video om en person som har oplevet forældrefremmedgørelse på egen krop… og oplever nu, at det også sker ved hans egne børn.

Hvordan kan en voksen stemme socialistisk?

Jeg ser mig selv som en mand som har en forholdsvis bred politisk forståelse men! Hvad får en voksen mand eller kvinde, til at stemme socialistisk. Jeg forstå det ikke? Om det er Socialistisk Folkeparti (SF) eller Enhedslisten (EL) er for mig lige fedt, for mig ser jeg ideologien Socialisme som en fjerne illusion, hvor idealet er alt og alle er ens og staten er omdrejningspunkt for alle aktiviteter i samfundet.

Ved vores sidste folketingsvalg havde jeg en samtale med en folketingskandidat i Midt- Vestjylland (Jakob Ruggaard). Her var jeg nød til at spørge ham direkte – Hvad har fået dig, som voksen mand, til at stemme og stille op for Enhedslisten? Så begyndte han at tale om solidaritet, fællesskab, humanitet og der skulle være plads til alle?! Inden han kunne fortsætte afbrød jeg ham – “Undskyld mig, det har jeg hørt, Jeg har et kort spørgsmål til dig”. “Hvis du ser rundt omkring i verdenen og ser på de lande som lever på et socialistisk grundlag, hvordan går det med dem?” Cuba, Kina, Vietnam, Nordkorea, USSR og senest og ikke mindst Venezuela…. Lang pause…… Der var ingen svar. “Vil det så betyde at du står og promovere en ideologi, du ikke kender konsekvenserne for at indføre?” ….. Lang pause…… og igen en tale som solidaritet, fællesskab og at alle skal have det godt.

Så måtte jeg fortælle ham hvad der sker når der bliver indført Socialisme. Vi kan starte med det nyeste skud på stammen, Venezuela!

Venezuela har været det land i Sydamerika som har de største olieforekomster og har været det rigeste land per capita i den region. Efter at præsidenterne Hugo Chávez og efterfølgeren Nicolás Maduro har indført socialisme i landet er det stille og roligt faldet fra hinanden. Grunden til at landet falder fra hinanden er, at socialismen stopper den frie tanke for de innovative og kreative mennesker som ofte er dem som opretter nye firmaer og derved giver nye muligheder for landet. Tanken bag socialismen er blandet andet den socioøkonomisk tanke, hvor staten har bestemmelsesret over private virksomheder, banker og andre institutioner i landet – hvilket de facto betyder at staten ejer alt i landet og den centrale magt bliver altoverskyggende. Det betyder også at det personlige initiativ også styres centralt i bred omfang. Resultatet af sådan en indgriben betyder at mennesker med et kreativt og innovativt tankesæt enten bliver passive eller finder en anden nation at være i. Mennesker med uddannelser og personlige ressourcer forsvinder også ud af landet fordi de mangler muligheder (Det vil sige rygraden i nationen bliver passiviseret – altså dem som starter virksomhed og kommer med nye idéer). Dette resultere i en negativ kædereaktion af uheldige ting som:

 • Hjerneflugt
 • faldende gennemsnitlige IQ i nationen
 • Faldende indtægt
 • dårligere uddannelse
 • dårligere sundhedssystem
 • faldende velfærd
 • mangle på fødevarer
 • øget korruption
 • den personlige frihed bliver mere og mere indskrænket
 • en general nedadgående spiral for landet
 • dårligere miljø/klima
 • manglende udvikling
 • alle bliver fattigere
 • og meget mere…..

Når staten opdager at der er startet en nedadgående spiral i landet, så øger staten sin magt over befolkningen i forsøget på, at stoppe denne udvikling. Denne indsats består i blandet andet udrejseforbud, udgangsforbud, detailstyring af individer, grupper og ressourcer. Snakken som solidaritet, fællesskab, humanisme og “alle skal have det godt” er vendt på hovedet og i sidste ende kommer til, at ligne et diktatur eller et fascistisk styre i forsøget på at holde kontrollen.

Socialisme kan i sin grundstamme virke som en god ide – alle er lige, humanisme, solidaritet, fællesskab – Det største problem med socialisme er, at den personlige frihed! Den personlige frihed bliver indskrænket og grundlæggende vil de fleste individer have frihed og frihed finder du ikke i socialisme. Historien viser at central styring og detailstyring fører til passivitet og dovenskab og med de værdier kommer alle ingen vegne!

Tilbage til spørgsmålet…. “Hvordan kan en voksen stemme Socialistisk?” Hvis jeg skal være helt ærlig, så ved jeg det ikke. Jeg kan formode en masse – det kan være dumhed? uoplysthed? misundelse? Kan det være at socialister faktisk tror vi alle er lige eller ens? For mig er tilhængere af socialisme et mysterie? Mangler vi at uddanne vores børn til at have en kritisk tilgang til politik? Kort sagt…. jeg står uden ord!!

Hvad gør vi nu?

For mig vil et land som har fokus på fri udvikling af det enkelte individ i form af uddannelse, åbenhed og personlig frihed og give kreativ og innovative mennesker muligheden for at fremme deres potentiale – så alle kan nå så langt de vil, med det de vil. Give virksomheder mulighed for at udvikle sig i den retning de vil og tilpasse sig markedet i den hastighed der er nødvendigt. Jeg stemmer ikke for at statsløs nation, hvor magt kan korrumpere samfundet – jeg tror på at en blanding af flere ideologier kan være en god idé. Det kunne være konservatisme-liberalisme, socialdemokratisme-liberalisme, national konservatisme. For mig betyder min personlige frihed alt for mig. Sådan som Danmark har udviklet sig de seneste mange år, hvor min personlige frihed er blevet mere og mere begrænset så føler jeg mig ikke hjemme mere. Jeg ser at Danmark udvikler sig i retningen af en nation som Venezuela, dog heldigvis ikke så grelt. Jeg ser ytringsfrihed bliver begrænset med love og politisk korrekthed. Jeg ser love bliver trukket ned over hovedet på mig, hvor der før hen rådede sund fornuft. Jeg ser en ekstrem form for centralisering i staten og EU. Jeg ser det personlige initiativ bliver stoppet af selv samme instanser.

Steffen G. Møller

Ufarlig a-kraft i Danmark

I Danmark har vi haft en langvarig debat om vi skulle have kernekraft eller ikke skulle have kernekraft. Diskussionen har stået på siden slutningen af 60’erne og teknologien har rykket sig meget siden 60’erne.

På verdensplan findes der en del kørende kernekraft anlæg, hvor vi har set nogle uheld som har haft store miljømæssige konsekvenser for de lande, hvor uheldet er sket. Selvom det har været tæt på, så har vi heldigvis ikke haft nedsmeltninger – det var tæt på i 1986 (Tjernobyl). Sådanne uheld har været en dårlig reklame for kernekraft, hvilket også er forståeligt nok.

Toppen af Tjernobyl reaktoren, umiddelbart efter eksplosionen i d. 26 april 1986.

Ulempen ved at udvinde energi på kernekraft er, at restaffaldet fra disse kraftværker er stærkt forurenende. Beriget uran skal derfor deponeres og har en halveringstid på mange tusinde år.

Nye tider – Molten Salt Reactors MSR

MSR er en teknologi som gør det muligt at bruge radioaktive acceleratorer som Uran eller Thorium til produktion af energi uden at vi har en trussel om nedsmeltning hængende over hovedet. MSR anlægget kan ikke nedsmelte, hvis den mister strømmen. Mister et MSR anlæg strømmen slukker det bare.

MSR/CMSR anlæg kan bruge radioaktive materialer som acceleratorer. Disse materialer kan være Thorium (Grundstof Th 90). Udfra hvilken Isotop der bliver omtalt, så har det en halveringstid mellem 14 mia. år til under 10 minutter. Man mener at det bliver muligt at bruge Thorium i konventionelle a-kraft anlæg om 10-15 år. Beriget Thorium, har i modsætningen til beriget urans tusinder år, en halveringstid på 30-40 år. Derudover er restaffaldet i MSR anlæg minimale i forhold til konventionelle A-kraft anlæg – også med Uran som accelerator.

Følelser står i vejen for udvikling

Siden 60’erne har vi kun hørt negativ omtale om atomkraft. Jeg har set utallige film om a-kraftværk som den onde og farlige uhyre og stakkels os mennesker som må lide konsekvenserne og den evige død i radioaktive stråler. Derudover har vi set følelsesmæssige beviser på, at atomkraft er ustabile dødsfabrikker på de 4 alvorlige ulykker vi har haft mellem 1957 og 2011. I øjeblikket har vi 448 kørende a-kraftværker i verden. Jeg må ærligt selv indrømme at det gyser ned af ryggen på mig, bare tanken om at Tjernobyl kunne have være total nedsmeltet. Selvom jeg godt kan regne ud at fejlprocenten på disse a-kraft anlæg er en promille, så udgøre de en stor risiko for, hvis det går galt og en nedsmeltning bliver aktuel.

Følelserne omkring atomkraft stopper udviklingen på området. Vi har på den ene side foreningen “Atomkraft nej tak” (OOA) og medløberne på den ydre venstrefløj i den politiske arena som ser atomkraft som en farlig energikilde og skal stoppes omgående og de kørende a-kraftværker skal lukkes. Det er for mig utroligt at vi skal styres af mennesker som ikke har en forståelse for, at teknologien har udviklet sig og fra at være potentiel farlig til at være en sikker energiform som vi kan have til, at stå i baghaven. Det er de samme mennesker som mener, at bæredygtig energi hedder Vindmøller, solceller og biobrændsel. I realiteten kan disse energiformer kun være supplementer af flere årsager. Energitætheden i disse teknologier er meget lav og kan derfor ikke løfte et øget forbrug af energi, hvilket er en realitet. Konstant leverance af energi kan ikke leveres af disse energiformer fordi solen ikke skinner hele tiden, vinden ikke blæser og der ikke altid er biobasse vi kan tage. Til sidst og ikke mindst, så forbruger produktionen af disse energiformer alt for meget af det endelige udbytte. Palle Bendsen som er en del af Noah.dk er et godt eksempel på at køre frygt på følelserne. Jeg har vedhæftet et link nederst i artiklen, hvor man kan se et eksempel på, at Palle Bendsen ikke har fulgt med teknologierne og alligevel udtaler sig på baggrund af gamle og potentielle farlige teknologier. Bemærk også, at der intet konkret er i artiklen om, hvad atomkraft er, men føler sig frem til en konklusion som ikke er bygget på reelle fakta….. men følelser.

CMSR Compact Molten Salt Reactor

MEN! hvis vi nu kunne fjerne de to faktorer som får atomkraftmodstandere til at se negativt på atomkraft i Danmark? Den ene er restaffald og den anden faktor, er chancen for nedsmeltning.

Restaffaldet fra en beriget uranstang er 95% af originalproduktet. Det vil sige, hvis du har 100 kg beriget uran så er restaffaldet 95% (lidt upræcist eksempel i kilo, men mangler koloneplads til en mere præcis forklaring). Det betyder at 95% af startproduktet er restaffald og dette skal deponeres i op til 10.000 år eller indtil vi kan forbruge det på anden vis. MSR anlæg kan bruge affald som accelerator og kan reducere rastaffaldet med yderligere 95% iflg. seaborg technology. Det betyder at vi kan reducere det allerede deponeret affald med 95%.

Thorium er en langt renere energi end Uran og giver et større udbytte. Ca. 1 tons thorium kan producere samme energimængde som 200 tons uran eller 3.500.000 tons kul. Energien vil blive billigere end med kul eller gas. Et kørende a-kraft anlæg med Thorium danner ikke så højt et tryk og dette nedsætter faren for ulykker. Thorium er svære at forarbejde i forhold til Uran.

Kul er 500 gange farligere end atomkraft i forhold til dødsfald og 1200 gange farligere, når det gælder alvorlige sygdomme. Se link.

Politikerne sidder på hænderne

Vi har i årevis set politikere sidder på deres hænder når vi snakker a-kraft. Vi har venstrefløjen som ser sort på al udvikling og mener at vi står overfor en masseudryddelse indenfor 10 år (og andre dommedagsprofetier). Historien viser at vi som mennesker bliver bedre og bedre til at udvikle teknologier som gør verdenen et bedre sted at være for flest mulige mennesker. Stopper vi udviklingen og forsøger at træde et skridt tilbage betyder det også, at vi får problemer med fødevareproduktionen, transport, sundhed og alt det vi synes vigtigt for livet…. plus vi kommer til at forurene mere. I det dansk folketing har vi få politikere som tør, at snakke atomkraft og hvis jeg skulle gætte, så bliver den nye socialdemokratisk regering heller ikke for atomkraft forskning, fordi de har bygget deres regeringsgrundlag med Socialisterne og de Radikale.

Kære politikere! Lad os nu komme i gang. Vi har flere danske spillere på markedet som gerne vil arbejde med denne energiform. Der er Copenhagen Atomics og Seaborg som er nød til at finde samarbejdspartnere i fjernøsten for at afprøve deres teknologier. Vi kan gøre arbejdet i Danmark, så vi har muligheden for at bliver frontløbere. Vi har Risø og vi har atomaffaldet som vi kan bruge til udvikling af MSR/CMSR anlæg… sæt i gang!

Skribent: Steffen G. Møller

Kilder:

https://www.nbi.ku.dk/spoerg_om_fysik/fysik/thoriumreaktor/

https://www.nextbigfuture.com/2019/05/seaborg-molten-salt-reactor-will-fit-on-a-truck-and-cost-less-than-coal-power.html

https://www.noah.dk/nyheder/tjernobyl-2641986-atomkraft-nej-tak

https://www.seaborg.co

https://ing.dk/artikel/nordmaendene-klar-med-thorium-til-reaktorer-fra-2018-181469

https://www.thelancet.com/article/S0140-6736(07)61253-7/fulltext#secd3733003e841 Kræver login